MENU
Czerwony Potok. Podnóże góry Maślanej. Betonowa kładka pochodzi z końca lat 20 XX w. Pozbawiona została tylko przez złodziei, metalowych barierek ochronnych, podobnie, jak i nowy, większy mostek zbudowany w latach 70-tych na potrzeby działkowców 30 m powyżej tej kładki. Widoczna po lewej stronie, mniejsza altanka ogrodowa już nie istnieje. Spłonęła w początkach marca br. (przyczyna pożaru nieznana).

Dodał: SyG° - Data: 2012-04-06 21:58:56 - Odsłon: 2205
11 lutego 2012


Czerwony Potok (oficjalna nazwa Rdzawa), wypływa z północno-wschodniego zbocza Czarnych Kątów (środkowa część Gór Sowich, na wschód od Kalenicy). Lewy dopływ Bielawicy (Biele, Biele Bach). Na potokiem były umiejscowione, przynajmniej dwa, nieistniejące już, młyny; "Czerwony Młyn" (Rothe Mühle) z największym kołem wodnym na Dolnym Śląsku (działał do 1945 r. zachowały się stawy piętrzące wodę i fragmenty zabudowań) oraz młyn przy ujściowym odcinku potoku w Bielawie (okolice ul. Klonowej i Górskiej), z tego młyna zachowały się jedynie kamienie młyńskie przy budynkach ul. Górskiej i poszerzone koryto potoku. W Bielawie zasilane z potoku są stawy rybne przy ul. Szewskiej i dawniej, pierwsze kapielisko publiczne w Bielawie, przy ul. Ostroszowickiej (przy dawnej firmie Steinberg & Sohn oraz dawny basen miejski, wybudowany przez firmę Ch. Dierig w roku 1930, dziś ruina, na terenie firmy AceRico). Część wody (w miarę potrzeb) jest odprowadzana (od 1975 r.) specjalnym kanałem do zbiornika "Sudety", z ujęcia w okolicy stawów na ul. Szewskiej. Kanał ten przebiega pod korytem Bielawicy, w miejscu ujęcia zasilania zbiornika "Sudety" z Bielawicy przy ul. Waryńskiego. Dalej kanałem zasilającym zbiornik, wody z obu potoków płyną do zalewu. Ciekawostką jest, że jeszcze w początkach XIX w. uważano, że to Bielawica była dopływem Czerwonego Potoku, a młyn "Szpitalny" przy dzisiejszej ul. Piławskiej był młynem nad Czerwonym Potokiem, którego ujściem była rzeka Piława. /SyG/

 • /foto/4204/4204502m.jpg
  1920 - 1928
 • /foto/438/438547m.jpg
  1963
 • /foto/420/420619m.jpg
  2011
 • /foto/420/420621m.jpg
  2011
 • /foto/431/431240m.jpg
  2011
 • /foto/431/431245m.jpg
  2011
 • /foto/447/447067m.jpg
  2012
 • /foto/3357/3357122m.jpg
  2012
 • /foto/3357/3357137m.jpg
  2012
 • /foto/3357/3357164m.jpg
  2012
 • /foto/3357/3357200m.jpg
  2012
 • /foto/3399/3399198m.jpg
  2012
 • /foto/3399/3399177m.jpg
  2012
 • /foto/3399/3399182m.jpg
  2012
 • /foto/3433/3433272m.jpg
  2012
 • /foto/3433/3433208m.jpg
  2012
 • /foto/3652/3652685m.jpg
  2013
 • /foto/6270/6270764m.jpg
  2014
 • /foto/5926/5926086m.jpg
  2016
 • /foto/5926/5926087m.jpg
  2016
 • /foto/7184/7184246m.jpg
  2018
 • /foto/7184/7184247m.jpg
  2018
 • /foto/7184/7184248m.jpg
  2018
 • /foto/7184/7184518m.jpg
  2018
 • /foto/7184/7184519m.jpg
  2018
 • /foto/8517/8517222m.jpg
  2020
 • /foto/8517/8517223m.jpg
  2020
 • /foto/8517/8517224m.jpg
  2020
 • /foto/8517/8517225m.jpg
  2020
 • /foto/8517/8517277m.jpg
  2020
 • /foto/10221/10221889m.jpg
  2020

SyG°

Poprzednie: Budynek nr 8 Strona Główna Następne: Budynek nr 7