MENU
ZNACZNIKI
Linia Kolejowa 341 Bielawa - Dzierżoniów. Odcinek od ul. Ceglanej poprzez ul. Grunwaldzką w Bielawie do dworca kolejowego Dzierżoniów Śląski. Fragment mapy 5265 Reichenbach unter d. Eule 1919

Dodał: sawa° - Data: 2019-05-14 19:21:53 - Odsłon: 1774
Rok 1919

Data: 2019:01:07 23:15:27  

25.03.2019 r. ruszyła rewitalizacja linii kolejowej Bielawa - Dzierżoniów. Linia kolejowa nr 341 Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów to pierwszy z 22 odcinków tras, nad którymi pieczę przejmie samorząd województwa. Dzięki temu, pociągi wrócą do Bielawy po prawie 40 latach. Linia kolejowa nr 341 - łącząca stację Dzierżoniów Śląski ze stacją Bielawa Zachodnia została otwarta w 1891 roku. W 1977 roku zawieszono na niej kursowanie pociągów pasażerskich, a w 2001 towarowych. Do 2018 linia była nieprzejezdna.
14 grudnia 2018, po wykonaniu przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu inwentaryzacji, została podpisana umowa pomiędzy PKP SA i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w wyniku czego nastąpiło przekazanie tej linii na własność samorządowi wojewódzkiemu celem przywrócenia przewozów pasażerskich na odcinku Dzierżoniów Śląski - Bielawa Zachodnia.
Zaledwie miesiąc po przejęciu linii od PKP SA, samorząd województwa dolnośląskiego ogłosił przetarg na remont linii nr 341. Inwestycja ma być sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Przetarg podzielony został na dwie części. Pierwsza dotyczy zaprojektowania i wykonania urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, druga – projektu i realizacji robót budowlanych, przede wszystkim remontu infrastruktury torowej.
Na całej długości linii kolejowej wymieniona ma zostać nawierzchnia torowa (szyny, podkłady i podsypka), przy czym DSDiK dopuszcza użycie szyn staroużytecznych. Wykonane mają zostać także niezbędne roboty podtorowe i regulacja toru. Infrastruktura ma pozwalać na kursowanie pociągów z prędkością do 80 km/h. Na linii nr 341 funkcjonować ma wyłącznie ruch pasażerski. W ramach inwestycji w okolicach przejazdu kolejowego przy ul. Bohaterów Getta powstanie nowy przystanek Bielawa Centralna (jego ostateczna nazwa zostanie wyłoniona w trakcie konsultacji społecznych), ponadto wyremontowane zostaną także perony na stacjach Bielawa Zachodnia i Bielawa Wschodnia (na każdej z nich znajduje się jeden peron). Każdy peron na linii będzie mieć 100 m długości i wysokość 0,55 m, być dostosowany dla osób niepełnosprawnych i objęty monitoringiem wizyjnym.
Wykonawca będzie musiał przystosować do wznowienia ruchu trzy obiekty inżynieryjne: dwa przepusty rurowe żeliwne i jeden most, znajdujący się na terenie Dzierżoniowa.
Termin wykonania zamówienia upłynąć ma 2 sierpnia 2019

W 2020 r. roku uruchomiony zostanie drugi odcinek trasy kolejowej do bielawskiego zbiornika, więc jest to szansa na rozwój bazy gastronomiczno-hotelowej.

Rewitalizacja linii kolejowych ma na celu ożywienie turystyczne regionu i ułatwienie dojazdu do pracy i na wrocławskie uczelnie, jednak czy z przejazdem kolejowym obwodnica będzie spełniać swoją funkcję jako droga szybkiego ruchu o dużej przepustowości?

- Na trasie Bielawa – Dzierżoniów dziennie przejeżdżać ma 16 par pociągów, przejazd zamykany byłby więc dwa razy w ciągu godziny zaledwie na 2-3 minuty. Rozwiązaniem alternatywnym i szansą na ruch bezkolizyjny byłby wiadukt, natomiast rondo ze szlabanami służyłoby do lokalnych przejazdów, pomiędzy Dzierżoniowem a Bielawą – mówi Andrzej Hordyj.

Ze względu na rewitalizację linii kolejowej Bielawa – Dzierżoniów Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu unieważniła postępowanie przetargowe dotyczące budowy II etapu obwodnicy Dzierżoniowa - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 (ul. Batalionów Chłopskich) wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 (ul. Jana Kilińskiego). Według obowiązujących przepisów linia kolejowa nie może krzyżować się z obwodnicą na jednym poziomie. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania: budowa wiaduktu lub skrzyżowania jednopoziomowego po uzyskaniu pozwolenia z ministerstwa.

Obwodnica Dzierżoniowa ma być usytuowana na linii Ząbkowice – Świdnica. Od strony Świdnicy ma się ona rozpoczynać w okolicy byłej fabryki serów, następnie ma przebiegać przez strefę ekonomiczną w Dzierżoniowie, przecinać drogę Dzierżoniów – Pieszyce, a na wysokości stacji paliw przeciąć również drogę Dzierżoniów – Bielawa, w Piławie Dolnej obwodnica ma biec równolegle z drogą do Ząbkowic, by tam się z nią połączyć.
Nowa droga będzie liczyć ok. 14 km.

 • /foto/5725/5725903m.jpg
  2015
 • /foto/6627/6627254m.jpg
  2017
 • /foto/7991/7991369m.jpg
  2019
 • /foto/7993/7993158m.jpg
  2019
 • /foto/7993/7993161m.jpg
  2019
 • /foto/7993/7993164m.jpg
  2019
 • /foto/8007/8007558m.jpg
  2019
 • /foto/8007/8007559m.jpg
  2019
 • /foto/8009/8009108m.jpg
  2019
 • /foto/8009/8009118m.jpg
  2019
 • /foto/8009/8009121m.jpg
  2019
 • /foto/8009/8009122m.jpg
  2019
 • /foto/8009/8009123m.jpg
  2019
 • /foto/8009/8009155m.jpg
  2019
 • /foto/8010/8010949m.jpg
  2019
 • /foto/8010/8010953m.jpg
  2019
 • /foto/8127/8127262m.jpg
  2019
 • /foto/8127/8127263m.jpg
  2019
 • /foto/8236/8236809m.jpg
  2019
 • /foto/8286/8286610m.jpg
  2019
 • /foto/8286/8286612m.jpg
  2019
 • /foto/8286/8286788m.jpg
  2019
 • /foto/8286/8286616m.jpg
  2019
 • /foto/8286/8286619m.jpg
  2019
 • /foto/8286/8286638m.jpg
  2019
 • /foto/8286/8286698m.jpg
  2019
 • /foto/8286/8286715m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283827m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283828m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283829m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283830m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283831m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283832m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283833m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283834m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283835m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283836m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283837m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283838m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283839m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283840m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283841m.jpg
  2019
 • /foto/8283/8283842m.jpg
  2019
 • /foto/8289/8289206m.jpg
  2019
 • /foto/8289/8289208m.jpg
  2019

Archiwum Map Zachodniej Polski , http://mapy.amzp.pl

Poprzednie: Kamienica nr 36 (d. hotel) Strona Główna Następne: Gospoda Zum Grünen Berge (dawna)