MENU
Bielawa. Stacja uzdatniania wody "Góry Sowie" to ostatni dom na ul. Nowobielawskiej.

Dodał: sawa° - Data: 2018-10-12 18:05:46 - Odsłon: 103
10 października 2018

Data: 2018:10:10 14:57:17   ISO: 100   Ogniskowa: 18 mm   Aparat: Canon EOS 1300D   Przysłona: f/10   Ekspozycja: 1/100 s  


Bielawa. Ujęcia wody powierzchniowej i Stacja Uzdatniania Wody "Góry Sowie".
Już od dziesięcioleci trapił gospodarzy Bielawy problem wody. W lutym 1913 r. odżył temat zapory wodnej. Prof. Gretschel z Wrocławia przeprowadził wstępne badania, przygotował raport i przekazał go władzom gminnym. Ekspertyzy dokonał geolog dr Dathe. Projekt budowy zapory otwierał kuszące perspektywy zaopatrzenia w wodę całego dzierżoniowskiego okręgu przemysłowego. Zapora miała być wzniesiona w Nowej Bielawie, koło gospody "Pod Złotym Sitem". Wstępny kosztorys opiewał na 800 000 marek. Nie stać było gminy na taki wydatek. Projekt odłożono ad acta . Jest rok 1926, a problem z wodą dalej aktualny. Rada Gminy po gruntownej analizie postanowiła przede wszystkim zrezygnować z dyskutowanego przez 3 lata projektu doprowadzenia wody z zapory w Lubachowie. Za rezygnacją przemawiała opinia krajowego Instytutu Higieny we Wrocławiu, który uznał, że z racji zanieczyszczeń zbiornika ściekami przemysłowymi z miejscowości powyżej zapory, głównie z Głuszycy,
rozwiązanie to nie może być brane pod uwagę.
Postanowiono wykorzystać wody gruntowe Gór Sowich. Firma Hempel Berlin Charlottenburg, opracowała wstępny projekt, który zakładał przegrodzenie wytypowanych dolin górskich podłużnymi bądź poprzecznymi zaporami, skąd woda gruntowa byłaby odprowadzana, systemem rur umieszczonych na głębokości 4 - 6 m. do rezerwuaru zbiorczego. W czerwcu 1927 roku rozpoczęto właściwe prace ziemne i budowlane oraz zaczęto układać w wykopach rury. Przekazanie urządzeń nastąpiło w październiku 1928 roku. Łączna długość rurociągów wynosiła 78 km. źródło: Kronika Bielawy Cz. VI lata 1844 - 1946 Krzysztof Pludro.

Ujęcie drenażowe "Góry Sowie" położone jest u krańca ulicy Nowobielawskiej. Złożone jest z ujęć wody, rurociągu zbiorczego, filtra powolnego i budowli zbiornika wody czystej. Na ujęcia wody położone przy Niedźwiedzim Potoku składa się 157 studzienek ( z tego 130 przepływowych) które zasilane są wodą pochodząca z ujęć drenażowych. Wykonano je z kamionkowych drenów o średnicy 150 mm, ułożonych w ziemi na głębokości do 8,0 m. Ze studzienek woda ujmowana jest żeliwnym rurociągiem zbiorczym, który prowadzi do ceglanego budynku filtrów powolnych pochodzącego z lat 1924 - 1928 z dwoma filtrami o wymiarach 8.5 x 17,5 m i warstwie filtracyjnej grubości 1,0 m, o łącznej powierzchni ok 300 m2. Oczyszczona na złożu piaskowym woda zbierana jest w położonym nieopodal zbiorniku wody, przykryta budynkiem, którego elewacje pokryto klinkierową cegłą. Szczególnie ozdobnie kształtowano fasadę, w detalu czerpiąc z form neogotyckich i akcentując 3 ostrołukowe arkady o kamiennych zwornikach, zaś poniżej prostego, mocno wysuniętego gzymsu koronującego zygzakowaty ornament ceglany. Architektura ta wysuwa pewne analogie z budowlami ujęć wody Ząbkowic Sl. (1029) i Ziębic (1905), które zyskały bogatą ornamentykę operująca symbolika wody - źródła życia, wyrażającą, i zadania przesłania, role techniczne i kulturotwórcze. źródło "Dziedzictwo techniczne Gór Sowich. W poszukiwaniu strategii ochrony" Stanisław Januszewski w: Rocznik Dzierżoniowski 2003
Uproszczony szkic obrazuje jak działał system zaopatrzenia Bielawy w wodę... (nałożony na moje zdjęcie zbiornika na Górze Maślanej)
Woda gruntowa zbierana jest w Górach Sowich systemem rur sączkowych i następnie oprowadzana do zlokalizowanego w dolinach trzech rezerwuarów, przechodząc uprzednio przez filtry odżelaźniające. Przy wylocie z dolin górskich, w Dolinie Bielawicy , usytuowane zostały urządzenia odżelaźniające i zbiornik o pojemności 2 000 m3 - obok dawnej gospody "Pod Złotym Sitem". Zbiornik ten zaopatruje w wodę Górną Bielawę. Nowa Bielawę obsługuje mały zbiornik o pojemności 30 m3. We wschodniej części miasta, na Górze Maślanej znajduje się zbiornik o pojemności 3 000 m3 , który zaopatruje w wodę pozostałą cześć miasta (Środkową i Dolną Bielawę). Łączna długość wszystkich położonych w górach rurociągów wynosiła 11 000 mb. Sieć miejska obejmowała 33 000 mb. Przekrój użytych rur od 80 mm do 250 mm... źródło "Kronika Bielawy część IV" Krzysztof Pludro. Obecnie część sieci wodociągowej pow. dzierżoniowskiego pod zarżądem spółki o.o. "Wodociągi i Kanalizacja" w Dzierżoniowie, . uzup. /SyG/

 • /foto/5681/5681405m.jpg
  1931
 • /foto/4836/4836578m.jpg
  2014
 • /foto/5715/5715120m.jpg
  2015
 • /foto/5720/5720848m.jpg
  2015
 • /foto/5720/5720849m.jpg
  2015
 • /foto/6278/6278002m.jpg
  2016
 • /foto/7112/7112316m.jpg
  2018

Sudety wg Sawy

Poprzednie: Dom nr 48
(dawna szkoła ewangelicka)
Strona Główna Następne: Łysa Góra (Kłobucznik) 364 m n.p.m.