MENU
Góra Maciek, podnóże stoku północnego (od strony dawnej wykańczalni "Bieltex"-u , wtedy BZPB im. Dąbrowszczaków). Ze zbiorów Jana Lekkiego z Bielawy.

Dodał: SyG° - Data: 2017-05-22 22:29:07 - Odsłon: 426
Rok 1970

Data: 2013:05:25 17:58:18  


Najbliżej Gór Sowich, położone od północy, wzniesienie (291 m n.p'm.) Wzgórz Bielawskich, porośnięte lasem mieszanym z przewagą dębu. Niemiecka nazwa pochodziła od nazwiska jednego z jej właścicieli (Heide) lub ze względu na porastające ją dęby (święte drzewa w czasach pogaństwa, Heide = poganin). Przed 1940 rokiem należała do firmy Dierig, która na przełęczy z górą Maślaną (Butterberg), miała zagospodarowane pastwiska swego gospodarstwa rolnego z ul. Fabrycznej. Po wojnie prawie do końca lat 60-tych, pasły się tu krowy gospodarstwa OZR, późniejszego ,,Bielbaw"-u. Na łąkach były poidła z bieżącą woda, a udój przechowywano w ,,bunkrze" nad Czerwonym Potokiem. Były to też ulubione tereny, całorocznych dziecięcych wycieczek i zabaw pobliskich: SP nr 2, świetlicy na ulicy Klonowej, jak i przedszkoli. Tutaj można było jeździć na czym się da w zimie i grać w piłkę w lecie. Tu poznawało się jak wygląda rzekotka, traszka, jaszczurka, padalec i zaskroniec. W latach 70-tych pastwiska, zarówno na przełęczach, jak i podnóżach gór Maciek, Maślanej i Parkowej zamieniono w ogródki działkowe. Dzisiaj większość tych ogrodów stoi odłogiem i straszy ruinami altanek. Ostatnio zagnieździły się na tym terenie bażanty. /SyG/

 • /foto/7798/7798428m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/7798/7798443m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/444/444034m.jpg
  2007
 • /foto/6656/6656934m.jpg
  2016

Zbiory moje i przyjaciół

Poprzednie: Dom nr 9
Dom Wdów (dawny)
Strona Główna Następne: Odnalezienie pomnika Felsmana ("Odkryli na nowo 15 maja 2007 r.")