MENU
Pałac w Świbnej - widok od frontu.
(fragment czteropolowej pocztówki)

Dodał: jawc - Administrator° - Data: 2016-12-26 00:19:39 - Odsłon: 217
Lata 1929-1945

ISO: 0   Ogniskowa: 0 mm   Przysłona: f/0   Ekspozycja: 0/1000000 s  


Świbna - Pałac
Pałac wraz z zabudowaniami folwarcznymi oraz niewielkim parkiem usytuowany jest w południowej części wsi, po zachodniej stronie drogi prowadzącej z Żar do Jasienia. Układ zespołu nawiązuje do francuskich wzorów zabudowy rezydencjonalnej o rozpla­nowaniu „entre court et jardin” (między dziedzińcem a ogrodem), opartych na symetrii i osiowości kształtowania planów i brył budynków. Pałac umieszczony na osi wjazdu, sta­nowi centralny element tego założenia. Obecnie, obiekt stanowi własność prywatną i prze­znaczony jest na cele mieszkalne.
W okresie średniowiecza Świbna była wsią wasalną żarskiego państwa stanowego i na po­czątku XV wieku należała do Bibersteinów. W 1449 roku właścicielami dóbr byli bracia – Mikołaj i Jeremiasz Gebelzig, a następnie, w roku 1508, Krzysztof Grüberg. W połowie XVI wieku Świbna została własnością rodu von Wiedebach. Jednakże, w połowie następ­nego stulecia część dóbr w Świbnej odziedziczył Rudolf von Bünau, właściciel Jasienia, sta­rosta Dolnych Łużyc. W 1656 roku poślubił on wdowę po Kacprze von Wiedebach – Ma­riannę, która wniosła w posagu dobra ziemskie. Część Świbnej nadal jednak pozostała wła­snością Wiedebachów i na początku XVIII wieku Otto Jerzy von Wiedebach ufundował tu barokową rezydencję. Poświadczają to inicjały i kartusze herbowe jego i jego żony, znaj­dujące się w tympanonie portalu głównego. Budowę pałacu, który stanowi najstarszy ele­ment całego założenia, rozpoczęto ok. 1710 roku. Nie wiadomo jednakże, czy w Świbnej istniała jakaś wcześniejsza rezydencja.
W późniejszym okresie Świbna była przedmiotem licznych transakcji kupna i sprzedaży. Wskutek częstych zmian właścicieli, na początku XIX wieku majątek znacznie podupadł. W 1929 roku dobra w Świbnej podzielono na rycerskie i leśne. Po II wojnie światowej ma­jątek przejął Skarb Państwa.
Barokowy pałac rozplanowany jest na rzucie prostokąta, z elewacją frontową zwróconą w kierunku północnym. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek nakryty jest da­chem mansardowym. Fasada, zakomponowana symetrycznie, pięcioosiowa, z ramowym podziałem płaszczyzny. W pionie artykułują ją boniowane lizeny, natomiast w pozio­mie cokół oraz gzymsy: taśmowy międzykondygnacyjny i wieńczący. Prostokątne otwo­ry okienne ujęte są w uszakowe obramienia. Wejście, umieszczone w osi środkowej, ujęte jest w portal złożony z dwóch pilastrów dźwigających trójkątny tympanon. W polu tym­panonu znajduje się kompozycja heraldyczna, przedstawiająca dwa lwy podtrzymujące tarcze herbowe. W górnej części widoczne są inicjały „OGVW UMVW / GB”, hrabiego Otto Jerzego von Wiedebacha i jego żony Urszuli Magdaleny von Bredow. Pozostałe ele­wacje, trzyosiowe, z podziałami płaszczyzny i otworami okiennymi opracowanymi analo­gicznie do fasady.
Maja Błażejewska
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"

 • /foto/231/231802m.jpg
  1880 - 1902
 • /foto/6253/6253967m.jpg
  1929 - 1945
 • /foto/329/329442m.jpg
  1930 - 1939
 • /foto/329/329869m.jpg
  1930 - 1939

Zbiory prywatne - jawc

Poprzednie: Zdjęcia niezidentyfikowane (Piława Górna) Strona Główna Następne: al. Czereśniowa (nie istnieje)