MENU
Powódź 1997. Po opadnięciu wody największe zniszczenia widać było na Podwalu naprzeciw Wzgórza Partyzantów. Główny prąd wody płynący ul Komuny Paryskiej wypełniał fosę przez cały dzień 12 lipca, aż do nocy, gdy poziomy się wyrównały. Widać wypłukane elementy przedwojennych przewodów telefonicznych.

Dodał: Quol° - Data: 2004-02-15 22:10:05 - Odsłon: 11285
16 lipca 1997

Największa fala powodziowa do Wrocławia dotarła 12 lipca 1997 r. W najtragiczniejszym momencie pod wodą znalazło się ok. 30 proc. miasta. Woda powodziowa w niektórych częściach miasta utrzymywała się przez ponad osiem dni. Zalanych i podtopionych zostało 2583 budynków mieszkalnych. Do odbudowania było prawie 44 km dróg oraz 21 mostów, kładek i wiaduktów. Straty miasta oszacowano na 99,2 proc. budżetu zaplanowanego na 1997 rok.

Dzięki temu, że mieszkańcy Wrocławia wiedzieli już z prasy, radia i telewizji, jakie szkody wyrządziła powódź w Raciborzu i Opolu, oraz że dla większości z nich był to dzień wolny od pracy, znacząco wpłynął na ich mobilizację i zdolność do samoorganizacji w działaniach wobec zbliżającego się zagrożenia. W czwartek 10 lipca prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski, zaalarmowany sytuacją w Opolu, zaapelował do mieszkańców miasta, by zaczęli gromadzić zapasy wody pitnej, a do dyrektorów największych instytucji w mieście – by podjęli stosowne działania przygotowawcze na wypadek powodzi. W czwartek i w piątek rozważano możliwość obniżenia wysokości zbliżającej się do Wrocławia fali powodziowej przez przerwanie wałów w Jeszkowicach i Łanach. Sprzeciw dużej grupy zgromadzonych mieszkańców tych wsi oraz Kamieńca Wrocławskiego, szczególnie w Łanach, uniemożliwił jednak rozlanie wody po tamtejszych polach i zabudowaniach mieszkalnych, co zdaniem większości specjalistów znacząco wpłynęło na wielkość strat w samym mieście Wrocławiu, choć uratowało przed niewątpliwym zniszczeniem pewną liczbę gospodarstw w tych wsiach.

Według szacunków Urzędu Miasta ułożono we Wrocławiu od 300 do 480 tysięcy worków z piaskiem. Część worków sprowadzono nawet drogą lotniczą, m.in. aż z Gdańska. Napełniane były piaskiem nie tylko przywożonym w tym celu z piaskowni, istniało powszechne przyzwolenie na wykorzystywanie piasku zgromadzonego do remontów ulic w różnych częściach miasta. Brano także ziemię z trawników. Worki w najbardziej zagrożonych zalaniem punktach miasta układali głównie – zwłaszcza w pierwszych godzinach zagrożenia – gromadzący się spontanicznie mieszkańcy.

Najbardziej ucierpiało osiedle Kozanów, gdzie woda sięgała miejscami pierwszego piętra. Podobnie do pierwszego piętra sięgała woda na Rakowcu (tzw. Trójkąt Bermudzki), a znajdujące się tam kamienice sprzed II wojny światowej, nierzadko z drewnianymi stropami, ucierpiały tak bardzo, że wiele z nich trzeba było zburzyć (kilka z nich zawaliło się samych; nikt przy tym nie ucierpiał).

W sobotę 12 lipca woda wtargnęła do centrum miasta prawdopodobnie przez Żabią Groblę i ul. Traugutta. Następnie przez ul. Kościuszki i ul. Komuny Paryskiej dotarła do fosy miejskiej rozlewając się na okoliczne osiedla, nocą docierając na południu do ul. Piłsudskiego i Dworca Głównego, a na zachodzie płynąc w stronę ul. Legnickiej i osiedla Szczepin. W ten sposób północna część miasta została całkowicie odcięta od południowej. Dopiero w poniedziałek 14 lipca w godzinach popołudniowych udało się wysiłkiem mieszkańców zatamować wodę przy Żabiej Grobli.

Powódź w 1997 była unikalna w historii Polski - w dorzeczu górnej Odry fala powodziowa przekroczyła o 2-3 m najwyższe notowane dotąd stany wód. Bilans powodzi to 55 ofiar śmiertelnych, straty materialne szacowane na około 12 mld złotych. W Wyniku powodzi dach nad głową straciło 7000 ludzi, straty z tytułu zniszczenia majątku poniosło 9000 firm. Woda zniszczyła lub uszkodziła 680 000 mieszkań, 4000 mostów, 14 400 km dróg, 613 km wałów przeciwpowodziowych i 500 000 ha upraw.

 • /foto/331/331143m.jpg
  1996 - 1998
 • /foto/9/9005m.jpg
  1997
 • /foto/9/9007m.jpg
  1997
 • /foto/9/9008m.jpg
  1997
 • /foto/9/9009m.jpg
  1997
 • /foto/9/9010m.jpg
  1997
 • /foto/9/9011m.jpg
  1997
 • /foto/9/9077m.jpg
  1997
 • /foto/9/9078m.jpg
  1997
 • /foto/9/9079m.jpg
  1997
 • /foto/9/9080m.jpg
  1997
 • /foto/9/9081m.jpg
  1997
 • /foto/9/9083m.jpg
  1997
 • /foto/9/9084m.jpg
  1997
 • /foto/9/9085m.jpg
  1997
 • /foto/10/10557m.jpg
  1997
 • /foto/10/10558m.jpg
  1997
 • /foto/10/10559m.jpg
  1997
 • /foto/10/10567m.jpg
  1997
 • /foto/10/10568m.jpg
  1997
 • /foto/10/10569m.jpg
  1997
 • /foto/10/10571m.jpg
  1997
 • /foto/52/52959m.jpg
  1997
 • /foto/52/52960m.jpg
  1997
 • /foto/52/52961m.jpg
  1997
 • /foto/52/52962m.jpg
  1997
 • /foto/54/54169m.jpg
  1997
 • /foto/63/63490m.jpg
  1997
 • /foto/63/63494m.jpg
  1997
 • /foto/63/63495m.jpg
  1997
 • /foto/67/67348m.jpg
  1997
 • /foto/82/82264m.jpg
  1997
 • /foto/117/117026m.jpg
  1997
 • /foto/232/232744m.jpg
  1997
 • /foto/232/232745m.jpg
  1997
 • /foto/232/232746m.jpg
  1997
 • /foto/232/232748m.jpg
  1997
 • /foto/232/232749m.jpg
  1997
 • /foto/270/270793m.jpg
  1997
 • /foto/270/270797m.jpg
  1997
 • /foto/270/270798m.jpg
  1997
 • /foto/270/270799m.jpg
  1997
 • /foto/270/270800m.jpg
  1997
 • /foto/270/270802m.jpg
  1997
 • /foto/270/270804m.jpg
  1997
 • /foto/305/305485m.jpg
  1997
 • /foto/305/305488m.jpg
  1997
 • /foto/380/380207m.jpg
  1997
 • /foto/380/380209m.jpg
  1997
 • /foto/380/380210m.jpg
  1997
 • /foto/380/380212m.jpg
  1997
 • /foto/380/380214m.jpg
  1997
 • /foto/380/380215m.jpg
  1997
 • /foto/380/380216m.jpg
  1997
 • /foto/380/380242m.jpg
  1997
 • /foto/381/381189m.jpg
  1997
 • /foto/381/381190m.jpg
  1997
 • /foto/381/381196m.jpg
  1997
 • /foto/381/381197m.jpg
  1997
 • /foto/381/381199m.jpg
  1997
 • /foto/381/381204m.jpg
  1997
 • /foto/381/381206m.jpg
  1997
 • /foto/381/381208m.jpg
  1997
 • /foto/381/381212m.jpg
  1997
 • /foto/382/382101m.jpg
  1997
 • /foto/382/382103m.jpg
  1997
 • /foto/382/382104m.jpg
  1997
 • /foto/410/410448m.jpg
  1997
 • /foto/3479/3479578m.jpg
  1997
 • /foto/3479/3479668m.jpg
  1997
 • /foto/3588/3588980m.jpg
  1997
 • /foto/3598/3598888m.jpg
  1997
 • /foto/3610/3610721m.jpg
  1997
 • /foto/3612/3612646m.jpg
  1997
 • /foto/3618/3618144m.jpg
  1997
 • /foto/3621/3621135m.jpg
  1997
 • /foto/3621/3621139m.jpg
  1997
 • /foto/3623/3623038m.jpg
  1997
 • /foto/3638/3638216m.jpg
  1997
 • /foto/3675/3675112m.jpg
  1997
 • /foto/3675/3675113m.jpg
  1997
 • /foto/3675/3675114m.jpg
  1997
 • /foto/3706/3706344m.jpg
  1997
 • /foto/3706/3706352m.jpg
  1997
 • /foto/3735/3735338m.jpg
  1997
 • /foto/3809/3809904m.jpg
  1997
 • /foto/3810/3810225m.jpg
  1997
 • /foto/3843/3843476m.jpg
  1997
 • /foto/4100/4100815m.jpg
  1997
 • /foto/4100/4100817m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124126m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124143m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124167m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124174m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124182m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124187m.jpg
  1997
 • /foto/4539/4539339m.jpg
  1997
 • /foto/4539/4539538m.jpg
  1997
 • /foto/4539/4539547m.jpg
  1997
 • /foto/4725/4725160m.jpg
  1997
 • /foto/4789/4789419m.jpg
  1997
 • /foto/4890/4890555m.jpg
  1997
 • /foto/5165/5165556m.jpg
  1997
 • /foto/7662/7662912m.jpg
  1997
 • /foto/3/003804m.jpg
  1997
 • /foto/6/006350m.jpg
  1997
 • /foto/9/9419m.jpg
  1997
 • /foto/9/9420m.jpg
  1997
 • /foto/9/9422m.jpg
  1997
 • /foto/13/13573m.jpg
  1997
 • /foto/13/13578m.jpg
  1997
 • /foto/13/13579m.jpg
  1997
 • /foto/13/13581m.jpg
  1997
 • /foto/13/13582m.jpg
  1997
 • /foto/16/16733m.jpg
  1997
 • /foto/18/18356m.jpg
  1997
 • /foto/18/18825m.jpg
  1997
 • /foto/18/18827m.jpg
  1997
 • /foto/18/18921m.jpg
  1997
 • /foto/19/19567m.jpg
  1997
 • /foto/19/19568m.jpg
  1997
 • /foto/19/19569m.jpg
  1997
 • /foto/19/19572m.jpg
  1997
 • /foto/20/20214m.jpg
  1997
 • /foto/20/20288m.jpg
  1997
 • /foto/25/25192m.jpg
  1997
 • /foto/25/25193m.jpg
  1997
 • /foto/25/25194m.jpg
  1997
 • /foto/25/25195m.jpg
  1997
 • /foto/25/25196m.jpg
  1997
 • /foto/25/25197m.jpg
  1997
 • /foto/25/25198m.jpg
  1997
 • /foto/25/25199m.jpg
  1997
 • /foto/25/25203m.jpg
  1997
 • /foto/25/25204m.jpg
  1997
 • /foto/26/26208m.jpg
  1997
 • /foto/26/26209m.jpg
  1997
 • /foto/28/28254m.jpg
  1997
 • /foto/29/29771m.jpg
  1997
 • /foto/30/30039m.jpg
  1997
 • /foto/30/30102m.jpg
  1997
 • /foto/30/30103m.jpg
  1997
 • /foto/31/31985m.jpg
  1997
 • /foto/32/32001m.jpg
  1997
 • /foto/32/32098m.jpg
  1997
 • /foto/32/32238m.jpg
  1997
 • /foto/32/32239m.jpg
  1997
 • /foto/32/32240m.jpg
  1997
 • /foto/32/32241m.jpg
  1997
 • /foto/32/32266m.jpg
  1997
 • /foto/32/32267m.jpg
  1997
 • /foto/32/32268m.jpg
  1997
 • /foto/32/32404m.jpg
  1997
 • /foto/32/32405m.jpg
  1997
 • /foto/32/32406m.jpg
  1997
 • /foto/32/32464m.jpg
  1997
 • /foto/32/32472m.jpg
  1997
 • /foto/32/32508m.jpg
  1997
 • /foto/32/32509m.jpg
  1997
 • /foto/32/32904m.jpg
  1997
 • /foto/32/32905m.jpg
  1997
 • /foto/32/32906m.jpg
  1997
 • /foto/32/32907m.jpg
  1997
 • /foto/32/32908m.jpg
  1997
 • /foto/32/32909m.jpg
  1997
 • /foto/32/32910m.jpg
  1997
 • /foto/32/32911m.jpg
  1997
 • /foto/32/32912m.jpg
  1997
 • /foto/32/32913m.jpg
  1997
 • /foto/32/32914m.jpg
  1997
 • /foto/32/32915m.jpg
  1997
 • /foto/32/32916m.jpg
  1997
 • /foto/32/32917m.jpg
  1997
 • /foto/32/32918m.jpg
  1997
 • /foto/32/32920m.jpg
  1997
 • /foto/32/32989m.jpg
  1997
 • /foto/32/32990m.jpg
  1997
 • /foto/32/32991m.jpg
  1997
 • /foto/32/32992m.jpg
  1997
 • /foto/32/32993m.jpg
  1997
 • /foto/32/32995m.jpg
  1997
 • /foto/32/32996m.jpg
  1997
 • /foto/32/32998m.jpg
  1997
 • /foto/32/32999m.jpg
  1997
 • /foto/33/33000m.jpg
  1997
 • /foto/33/33580m.jpg
  1997
 • /foto/34/34671m.jpg
  1997
 • /foto/34/34740m.jpg
  1997
 • /foto/34/34743m.jpg
  1997
 • /foto/34/34750m.jpg
  1997
 • /foto/34/34754m.jpg
  1997
 • /foto/34/34756m.jpg
  1997
 • /foto/43/43569m.jpg
  1997
 • /foto/43/43966m.jpg
  1997
 • /foto/43/43968m.jpg
  1997
 • /foto/43/43970m.jpg
  1997
 • /foto/52/52957m.jpg
  1997
 • /foto/53/53316m.jpg
  1997
 • /foto/53/53319m.jpg
  1997
 • /foto/53/53330m.jpg
  1997
 • /foto/53/53347m.jpg
  1997
 • /foto/53/53676m.jpg
  1997
 • /foto/53/53723m.jpg
  1997
 • /foto/53/53724m.jpg
  1997
 • /foto/53/53725m.jpg
  1997
 • /foto/53/53730m.jpg
  1997
 • /foto/53/53733m.jpg
  1997
 • /foto/53/53735m.jpg
  1997
 • /foto/53/53737m.jpg
  1997
 • /foto/53/53738m.jpg
  1997
 • /foto/53/53740m.jpg
  1997
 • /foto/53/53742m.jpg
  1997
 • /foto/53/53743m.jpg
  1997
 • /foto/53/53745m.jpg
  1997
 • /foto/53/53746m.jpg
  1997
 • /foto/53/53749m.jpg
  1997
 • /foto/53/53863m.jpg
  1997
 • /foto/53/53864m.jpg
  1997
 • /foto/53/53865m.jpg
  1997
 • /foto/53/53866m.jpg
  1997
 • /foto/53/53867m.jpg
  1997
 • /foto/53/53868m.jpg
  1997
 • /foto/53/53870m.jpg
  1997
 • /foto/53/53871m.jpg
  1997
 • /foto/53/53872m.jpg
  1997
 • /foto/53/53873m.jpg
  1997
 • /foto/53/53874m.jpg
  1997
 • /foto/53/53875m.jpg
  1997
 • /foto/53/53876m.jpg
  1997
 • /foto/67/67054m.jpg
  1997
 • /foto/67/67056m.jpg
  1997
 • /foto/67/67058m.jpg
  1997
 • /foto/67/67059m.jpg
  1997
 • /foto/67/67064m.jpg
  1997
 • /foto/67/67065m.jpg
  1997
 • /foto/67/67066m.jpg
  1997
 • /foto/67/67068m.jpg
  1997
 • /foto/67/67071m.jpg
  1997
 • /foto/67/67074m.jpg
  1997
 • /foto/68/68298m.jpg
  1997
 • /foto/70/70848m.jpg
  1997
 • /foto/70/70849m.jpg
  1997
 • /foto/70/70850m.jpg
  1997
 • /foto/70/70852m.jpg
  1997
 • /foto/70/70856m.jpg
  1997
 • /foto/70/70859m.jpg
  1997
 • /foto/70/70864m.jpg
  1997
 • /foto/82/82265m.jpg
  1997
 • /foto/121/121375m.jpg
  1997
 • /foto/129/129511m.jpg
  1997
 • /foto/129/129512m.jpg
  1997
 • /foto/129/129514m.jpg
  1997
 • /foto/129/129517m.jpg
  1997
 • /foto/142/142457m.jpg
  1997
 • /foto/142/142463m.jpg
  1997
 • /foto/142/142538m.jpg
  1997
 • /foto/142/142540m.jpg
  1997
 • /foto/142/142698m.jpg
  1997
 • /foto/142/142703m.jpg
  1997
 • /foto/142/142709m.jpg
  1997
 • /foto/142/142713m.jpg
  1997
 • /foto/179/179764m.jpg
  1997
 • /foto/219/219634m.jpg
  1997
 • /foto/219/219643m.jpg
  1997
 • /foto/219/219645m.jpg
  1997
 • /foto/219/219648m.jpg
  1997
 • /foto/224/224801m.jpg
  1997
 • /foto/225/225007m.jpg
  1997
 • /foto/225/225009m.jpg
  1997
 • /foto/225/225010m.jpg
  1997
 • /foto/225/225012m.jpg
  1997
 • /foto/225/225013m.jpg
  1997
 • /foto/225/225016m.jpg
  1997
 • /foto/225/225017m.jpg
  1997
 • /foto/251/251080m.jpg
  1997
 • /foto/251/251206m.jpg
  1997
 • /foto/263/263605m.jpg
  1997
 • /foto/271/271182m.jpg
  1997
 • /foto/275/275965m.jpg
  1997
 • /foto/275/275971m.jpg
  1997
 • /foto/276/276124m.jpg
  1997
 • /foto/276/276129m.jpg
  1997
 • /foto/277/277724m.jpg
  1997
 • /foto/331/331427m.jpg
  1997
 • /foto/331/331432m.jpg
  1997
 • /foto/331/331433m.jpg
  1997
 • /foto/331/331436m.jpg
  1997
 • /foto/331/331437m.jpg
  1997
 • /foto/331/331438m.jpg
  1997
 • /foto/331/331440m.jpg
  1997
 • /foto/331/331441m.jpg
  1997
 • /foto/424/424929m.jpg
  1997
 • /foto/424/424931m.jpg
  1997
 • /foto/424/424933m.jpg
  1997
 • /foto/424/424936m.jpg
  1997
 • /foto/424/424938m.jpg
  1997
 • /foto/424/424942m.jpg
  1997
 • /foto/424/424943m.jpg
  1997
 • /foto/424/424944m.jpg
  1997
 • /foto/424/424945m.jpg
  1997
 • /foto/424/424948m.jpg
  1997
 • /foto/424/424951m.jpg
  1997
 • /foto/424/424966m.jpg
  1997
 • /foto/427/427443m.jpg
  1997
 • /foto/427/427461m.jpg
  1997
 • /foto/3227/3227600m.jpg
  1997
 • /foto/3297/3297201m.jpg
  1997
 • /foto/3297/3297204m.jpg
  1997
 • /foto/3297/3297209m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345410m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345544m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345546m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345548m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345549m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345551m.jpg
  1997
 • /foto/3347/3347001m.jpg
  1997
 • /foto/3347/3347404m.jpg
  1997
 • /foto/3347/3347409m.jpg
  1997
 • /foto/3347/3347412m.jpg
  1997
 • /foto/3347/3347434m.jpg
  1997
 • /foto/3530/3530995m.jpg
  1997
 • /foto/3600/3600741m.jpg
  1997
 • /foto/3600/3600745m.jpg
  1997
 • /foto/3600/3600747m.jpg
  1997
 • /foto/3600/3600748m.jpg
  1997
 • /foto/3757/3757363m.jpg
  1997
 • /foto/3757/3757374m.jpg
  1997
 • /foto/3757/3757387m.jpg
  1997
 • /foto/3757/3757427m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348442m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348447m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348448m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348453m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348463m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348466m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348467m.jpg
  1997
 • /foto/6169/6169684m.jpg
  1997
 • /foto/6169/6169742m.jpg
  1997
 • /foto/6169/6169831m.jpg
  1997
 • /foto/6170/6170209m.jpg
  1997
 • /foto/6170/6170297m.jpg
  1997
 • /foto/6170/6170315m.jpg
  1997
 • /foto/6172/6172910m.jpg
  1997
 • /foto/6172/6172950m.jpg
  1997
 • /foto/6173/6173138m.jpg
  1997
 • /foto/6173/6173166m.jpg
  1997
 • /foto/6175/6175001m.jpg
  1997
 • /foto/6175/6175032m.jpg
  1997
 • /foto/6175/6175099m.jpg
  1997
 • /foto/6175/6175145m.jpg
  1997
 • /foto/6178/6178648m.jpg
  1997
 • /foto/6178/6178724m.jpg
  1997
 • /foto/6178/6178741m.jpg
  1997
 • /foto/6178/6178835m.jpg
  1997
 • /foto/7079/7079417m.jpg
  1997
 • /foto/7162/7162161m.jpg
  1997
 • /foto/7162/7162196m.jpg
  1997
 • /foto/338/338231m.jpg
  1997
 • /foto/4/004895m.jpg
  1997
 • /foto/44/44976m.jpg
  1997
 • /foto/44/44978m.jpg
  1997
 • /foto/44/44981m.jpg
  1997
 • /foto/44/44983m.jpg
  1997
 • /foto/62/62537m.jpg
  1997
 • /foto/206/206615m.jpg
  1997
 • /foto/206/206616m.jpg
  1997
 • /foto/5567/5567074m.jpg
  1997
 • /foto/5567/5567086m.jpg
  1997
 • /foto/5567/5567092m.jpg
  1997
 • /foto/4/004911m.jpg
  1997
 • /foto/6/006960m.jpg
  1997
 • /foto/17/17272m.jpg
  1997
 • /foto/18/18823m.jpg
  1997
 • /foto/33/33579m.jpg
  1997
 • /foto/33/33581m.jpg
  1997
 • /foto/38/38952m.jpg
  1997
 • /foto/62/62390m.jpg
  1997
 • /foto/62/62523m.jpg
  1997
 • /foto/62/62748m.jpg
  1997
 • /foto/171/171814m.jpg
  1997
 • /foto/171/171824m.jpg
  1997
 • /foto/171/171831m.jpg
  1997
 • /foto/171/171834m.jpg
  1997
 • /foto/171/171837m.jpg
  1997
 • /foto/171/171842m.jpg
  1997
 • /foto/171/171847m.jpg
  1997
 • /foto/171/171854m.jpg
  1997
 • /foto/171/171858m.jpg
  1997
 • /foto/171/171861m.jpg
  1997
 • /foto/206/206614m.jpg
  1997
 • /foto/281/281985m.jpg
  1997
 • /foto/281/281986m.jpg
  1997
 • /foto/281/281987m.jpg
  1997
 • /foto/281/281989m.jpg
  1997
 • /foto/281/281990m.jpg
  1997
 • /foto/281/281991m.jpg
  1997
 • /foto/284/284804m.jpg
  1997
 • /foto/284/284905m.jpg
  1997
 • /foto/284/284906m.jpg
  1997
 • /foto/284/284910m.jpg
  1997
 • /foto/284/284913m.jpg
  1997
 • /foto/284/284915m.jpg
  1997
 • /foto/284/284918m.jpg
  1997
 • /foto/284/284978m.jpg
  1997
 • /foto/284/284984m.jpg
  1997
 • /foto/439/439231m.jpg
  1997
 • /foto/439/439232m.jpg
  1997
 • /foto/439/439234m.jpg
  1997
 • /foto/439/439235m.jpg
  1997
 • /foto/4173/4173482m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559251m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559252m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559254m.jpg
  1997
 • /foto/6174/6174964m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179051m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179096m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179145m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179160m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179182m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179198m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179216m.jpg
  1997
 • /foto/6180/6180942m.jpg
  1997
 • /foto/4/004899m.jpg
  1997
 • /foto/4/004900m.jpg
  1997
 • /foto/4/004901m.jpg
  1997
 • /foto/4/004902m.jpg
  1997
 • /foto/6/006412m.jpg
  1997
 • /foto/8/8506m.jpg
  1997
 • /foto/9/9306m.jpg
  1997
 • /foto/19/19062m.jpg
  1997
 • /foto/24/24418m.jpg
  1997
 • /foto/24/24995m.jpg
  1997
 • /foto/24/24997m.jpg
  1997
 • /foto/28/28267m.jpg
  1997
 • /foto/29/29415m.jpg
  1997
 • /foto/33/33570m.jpg
  1997
 • /foto/33/33577m.jpg
  1997
 • /foto/85/85171m.jpg
  1997
 • /foto/85/85429m.jpg
  1997
 • /foto/170/170309m.jpg
  1997
 • /foto/170/170310m.jpg
  1997
 • /foto/170/170312m.jpg
  1997
 • /foto/170/170313m.jpg
  1997
 • /foto/170/170314m.jpg
  1997
 • /foto/170/170315m.jpg
  1997
 • /foto/170/170316m.jpg
  1997
 • /foto/170/170317m.jpg
  1997
 • /foto/226/226088m.jpg
  1997
 • /foto/235/235348m.jpg
  1997
 • /foto/280/280164m.jpg
  1997
 • /foto/280/280194m.jpg
  1997
 • /foto/282/282352m.jpg
  1997
 • /foto/282/282353m.jpg
  1997
 • /foto/282/282354m.jpg
  1997
 • /foto/282/282355m.jpg
  1997
 • /foto/284/284973m.jpg
  1997
 • /foto/284/284977m.jpg
  1997
 • /foto/284/284987m.jpg
  1997
 • /foto/287/287751m.jpg
  1997
 • /foto/287/287752m.jpg
  1997
 • /foto/287/287753m.jpg
  1997
 • /foto/294/294018m.jpg
  1997
 • /foto/294/294019m.jpg
  1997
 • /foto/312/312974m.jpg
  1997
 • /foto/324/324023m.jpg
  1997
 • /foto/324/324024m.jpg
  1997
 • /foto/324/324375m.jpg
  1997
 • /foto/331/331429m.jpg
  1997
 • /foto/331/331431m.jpg
  1997
 • /foto/4100/4100826m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559270m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559275m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559276m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747504m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747505m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747506m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747508m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747509m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747510m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747511m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747512m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747513m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747514m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747515m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747516m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747517m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747518m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747519m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747520m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747521m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747522m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747523m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747524m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747525m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747526m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747527m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747528m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747529m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747530m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747531m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747532m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747533m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747535m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747536m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747537m.jpg
  1997
 • /foto/6926/6926053m.jpg
  1997
 • /foto/4/004903m.jpg
  1997
 • /foto/6/006413m.jpg
  1997
 • /foto/6/006414m.jpg
  1997
 • /foto/6/006549m.jpg
  1997
 • /foto/6/006553m.jpg
  1997
 • /foto/6/006554m.jpg
  1997
 • /foto/8/8804m.jpg
  1997
 • /foto/9/9302m.jpg
  1997
 • /foto/9/9304m.jpg
  1997
 • /foto/9/9808m.jpg
  1997
 • /foto/17/17274m.jpg
  1997
 • /foto/28/28253m.jpg
  1997
 • /foto/28/28256m.jpg
  1997
 • /foto/28/28257m.jpg
  1997
 • /foto/28/28266m.jpg
  1997
 • /foto/28/28269m.jpg
  1997
 • /foto/28/28296m.jpg
  1997
 • /foto/28/28297m.jpg
  1997
 • /foto/28/28298m.jpg
  1997
 • /foto/45/45112m.jpg
  1997
 • /foto/172/172410m.jpg
  1997
 • /foto/172/172449m.jpg
  1997
 • /foto/206/206751m.jpg
  1997
 • /foto/208/208241m.jpg
  1997
 • /foto/257/257025m.jpg
  1997
 • /foto/269/269038m.jpg
  1997
 • /foto/280/280695m.jpg
  1997
 • /foto/280/280748m.jpg
  1997
 • /foto/280/280752m.jpg
  1997
 • /foto/280/280754m.jpg
  1997
 • /foto/280/280758m.jpg
  1997
 • /foto/280/280761m.jpg
  1997
 • /foto/4173/4173411m.jpg
  1997
 • /foto/4173/4173475m.jpg
  1997
 • /foto/4409/4409021m.jpg
  1997
 • /foto/4409/4409030m.jpg
  1997
 • /foto/5567/5567107m.jpg
  1997
 • /foto/4/004904m.jpg
  1997
 • /foto/4/004905m.jpg
  1997
 • /foto/4/004908m.jpg
  1997
 • /foto/4/004912m.jpg
  1997
 • /foto/28/28255m.jpg
  1997
 • /foto/46/46946m.jpg
  1997
 • /foto/46/46951m.jpg
  1997
 • /foto/46/46953m.jpg
  1997
 • /foto/46/46955m.jpg
  1997
 • /foto/46/46959m.jpg
  1997
 • /foto/46/46960m.jpg
  1997
 • /foto/46/46963m.jpg
  1997
 • /foto/46/46967m.jpg
  1997
 • /foto/46/46968m.jpg
  1997
 • /foto/47/47101m.jpg
  1997
 • /foto/47/47105m.jpg
  1997
 • /foto/47/47106m.jpg
  1997
 • /foto/47/47107m.jpg
  1997
 • /foto/47/47108m.jpg
  1997
 • /foto/47/47109m.jpg
  1997
 • /foto/47/47110m.jpg
  1997
 • /foto/47/47111m.jpg
  1997
 • /foto/47/47112m.jpg
  1997
 • /foto/47/47113m.jpg
  1997
 • /foto/47/47114m.jpg
  1997
 • /foto/47/47496m.jpg
  1997
 • /foto/206/206752m.jpg
  1997
 • /foto/206/206874m.jpg
  1997
 • /foto/206/206876m.jpg
  1997
 • /foto/206/206877m.jpg
  1997
 • /foto/208/208069m.jpg
  1997
 • /foto/208/208070m.jpg
  1997
 • /foto/208/208071m.jpg
  1997
 • /foto/208/208072m.jpg
  1997
 • /foto/208/208214m.jpg
  1997
 • /foto/208/208215m.jpg
  1997
 • /foto/208/208216m.jpg
  1997
 • /foto/208/208218m.jpg
  1997
 • /foto/281/281996m.jpg
  1997
 • /foto/282/282356m.jpg
  1997
 • /foto/374/374556m.jpg
  1997
 • /foto/374/374557m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559260m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370465m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370471m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370474m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370489m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370494m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370509m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370517m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370522m.jpg
  1997
 • /foto/46/46598m.jpg
  1997
 • /foto/46/46599m.jpg
  1997
 • /foto/129/129507m.jpg
  1997
 • /foto/400/400760m.jpg
  1997
 • /foto/6/006415m.jpg
  1997
 • /foto/28/28252m.jpg
  1997
 • /foto/6/006416m.jpg
  1997
 • /foto/6/006417m.jpg
  1997
 • /foto/17/17273m.jpg
  1997
 • /foto/32/32921m.jpg
  1997
 • /foto/32/32922m.jpg
  1997
 • /foto/32/32923m.jpg
  1997
 • /foto/32/32925m.jpg
  1997
 • /foto/287/287754m.jpg
  1997
 • /foto/287/287755m.jpg
  1997
 • /foto/287/287757m.jpg
  1997
 • /foto/287/287762m.jpg
  1997
 • /foto/287/287764m.jpg
  1997
 • /foto/287/287765m.jpg
  1997
 • /foto/287/287766m.jpg
  1997
 • /foto/287/287767m.jpg
  1997
 • /foto/287/287768m.jpg
  1997
 • /foto/287/287770m.jpg
  1997
 • /foto/288/288075m.jpg
  1997
 • /foto/288/288092m.jpg
  1997
 • /foto/289/289095m.jpg
  1997
 • /foto/289/289543m.jpg
  1997
 • /foto/289/289990m.jpg
  1997
 • /foto/290/290891m.jpg
  1997
 • /foto/3610/3610697m.jpg
  1998
 • /foto/12/12502m.jpg
  2004
 • /foto/12/12504m.jpg
  2004
 • /foto/21/21074m.jpg
  2004
 • /foto/19/19485m.jpg
  2004
 • /foto/23/23523m.jpg
  2004
 • /foto/28/28593m.jpg
  2005
 • /foto/176/176980m.jpg
  2007
 • /foto/176/176981m.jpg
  2007
 • /foto/430/430797m.jpg
  2010
 • /foto/400/400502m.jpg
  2011
 • /foto/3221/3221732m.jpg
  2012

Quol°

Strona Główna Następne: Ratusz - Urząd Miejski