MENU
ZNACZNIKI
Wycinek mapy 5365 z 1896 r. Bielawa, Józefówek, Myśliszów, Ostroszowice i Jodłownik.

Dodał: SyG° - Data: 2015-07-12 00:59:50 - Odsłon: 1454
Rok 1896

Data: 2013:10:03 12:25:34  

 • /foto/8050/8050001m.jpg
  1645
 • /foto/6410/6410436m.jpg
  1734
 • /foto/7250/7250616m.jpg
  1761
 • /foto/8042/8042188m.jpg
  1792
 • /foto/5363/5363383m.jpg
  1896
 • /foto/6410/6410281m.jpg
  1900 - 1914
 • /foto/4543/4543066m.jpg
  1914 - 1920
 • /foto/431/431684m.jpg
  1920
 • /foto/431/431685m.jpg
  1920
 • /foto/431/431686m.jpg
  1920
 • /foto/431/431687m.jpg
  1920
 • /foto/431/431688m.jpg
  1920
 • /foto/431/431689m.jpg
  1920
 • /foto/431/431690m.jpg
  1920
 • /foto/431/431691m.jpg
  1920
 • /foto/431/431698m.jpg
  1920
 • /foto/4166/4166752m.jpg
  1920
 • /foto/5731/5731951m.jpg
  1920
 • /foto/7789/7789302m.jpg
  1920
 • /foto/5570/5570101m.jpg
  1923
 • /foto/4687/4687026m.jpg
  1923
 • /foto/6302/6302594m.jpg
  1933 - 1935
 • /foto/405/405448m.jpg
  1933 - 1945
 • /foto/172/172947m.jpg
  1935 - 1945
 • /foto/4053/4053009m.jpg
  1936
 • /foto/4704/4704599m.jpg
  1940
 • /foto/4967/4967172m.jpg
  1940
 • /foto/6410/6410237m.jpg
  1945
 • /foto/5850/5850445m.jpg
  1952
 • /foto/5259/5259371m.jpg
  2010
 • /foto/5345/5345329m.jpg
  2010 - 2014

Archiwum Map Zachodniej Polski , http://mapy.amzp.pl

Poprzednie: Obóz Służby Pracy Rzeszy 7/115 (dawny) Strona Główna Następne: Kamienica nr 6


sawa | 2015-07-15 19:34:23
O jej :)
Grzesiek Węglarz | 2015-10-07 22:47:35
Bardzo dziwne, ale coś jest nie tak z datą albo z samą mapą. Linia kolejki sowiogórskiej powstała w 1900 roku, a jest zaznaczona na mapie z 1896 roku?! Podobnie z cmentarzem katolickim przy ul. Żeromskiego i kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Jest na mapie, a został otwarty w 1900 roku!
SyG | 2015-10-08 12:18:08
Wg "Kroniki Bielawy" F. Hoenow'a, zezwolenie na budowę uzyskano w 1887 r. Trasa została wytyczona. W dniu 24 czerwca1889 r. wbito pierwszą łopatę na trasie przyszłej Kolei Sowiogórskiej. Trasę Dzierżoniów -Bielawa zakończono 27 kwietnia 1891 r.. Dla ruchu towarowego otwarto ten odcinek 26 maja 1891 r. ,a dla osobowego 1 czerwca tegoż roku. Nic dziwnego, że pojawiła się na tej mapie. Z metryczki mapy wynika, że wykonana została w 1881 r. a wydana po raz pierwszy w 1883 r. Poprawki naniesiono w 1896 r.
Grzesiek Węglarz | 2015-12-10 23:24:53
@SyG: Herr Hoenow mówi to o linii nr 349 (wg PKP) czyli o Dzierżoniów Śląski - Bielawa Zachodnia, a ja używając frazy "kolej sowiogórska" mam na myśli Dzierżoniów-Pieszyce-Srebrna Góra i dalej... więc nadal uważam, że datacja mapy jest błędna.
SyG | 2015-12-11 18:50:41
Zgadza się, ja opisywałem linię Dzierżoniów- Bielawa. Jednak sądzę, że wydawca mapy miał już plany trasy Kolei Sowiogórskiej (wariant pieszycki) i umieścił je na wydaniu mapy po 1896 r. To, że wydawca opierał się na planach wydaje się potwierdza mapa z 1940 r. na której przystanek Kamieniczkijest oznakowany bez bocznicy, zaznaczonej na mapie z 1896 r. Wariant noworudzki został wcześniej odrzucony ze względu na koszty (konieczność przebijania tuneli pod górami Sowimi). Hoenow dokładnie to opisuje w swojej "Kronice..." str.160-161. Jeżeli chodzi o cmentarze, to cmentarz katolicki został rozszerzony o teren na zachód od dzisiejszej ulicy Żeromskiego już w 1725 r. kiedy służył zarówno katolikom jaki protestantom. W tym samym roku nowy cmentarz ogrodzono murem i zbudowano na nim dom pogrzebowy (Totengräberhaus) istniejący do dzisiaj. Na przykościelnym cmentarzu zaprzestano pochówków w 1900 r. (formalnie od 1903 r.), z wyjątkiem pochówków w istniejących grobowcach rodzinnych miejscowych notabli. Cmentarz ewangelicki powstał dopiero w 1832 r. też przy dzisiejszej ul. Żeromskiego (Hoenow, str. 303), a został powiększony w 1854 r. (Hoenow, str. 309).
Grzesiek Węglarz | 2015-12-12 01:08:20
Przystanek Kamieniczki z bocznicą? Rozumiem, że ma Pan na myśli Nową Bielawę z bocznicą do Fabryki Suckerta (później Bieltex IV)? To ja wyjaśnię, czemu nie ma tej bocznicy na mapie z 1940 roku. Otóż koło 1937 roku została ona ... rozebrana. Mimo bardzo ciekawych danych odnośnie cmentarzy (dziękuję!) nadal jednak wątpię w datację mapy, gdyż projekt przebiegu torowisk Bielawa-Pieszyce i Bielawa-Srebrna Góra został zatwierdzony przez właściwy urząd dopiero w 1898, a sama spółka akcyjna powstała w 1899. Nie sądzę by twórcy mapy wybiegali tak w przyszłość, tym bardziej, że jak przystało na messtischblatta dokładnie rozrysowali ostateczny układ torowy w Ostroszowicach i Nowej Bielawie. Ja osobiście, na podstawie szczegółów kolejowych, datowałbym mapę na okolice roku 1905 - 1915.
SyG | 2015-12-15 00:04:44
Metryczka na pewno nie jest sfałszowana, patrz: lewy dolny narożnik mapy
moose (administrator) | 2015-12-15 08:48:36
Sylwestrze - nie rysowano planowanych przebiegów jak istniejących. Układ mapy (określany rokiem - tak jak np. u nas WIG 1965) wcale nie musiał być tożsamy z datą wydania. Grzegorz ma rację.