Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Grodzisko (Gilów)
13
 
Obóz letni Hitler Jugend
5
 
Piekielny Potok w Dolinie Tatarskiej
20
 
 
 
 
  ID: 554945

Dolina Tatarska

Höllen - Grund 
Malowniczy przełom Piekielnego Potoku, na niektórych mapach i opisach zwany Tatarskim Okopem, Doliną Piekielnego Potoku lub przełom potoku Piekielnik z kilkoma punktami widokowymi, znajdującymi się około 25 m nad strumieniem. Na południowym brzegu, na powierzchni ponad 4 ha znajdują się pozostałości obronnego grodziska z IX-X w. Ostatnim sensacyjnym odkryciem było tu odnalezienie prawdopodobnie najstarszego na ziemiach polskich kościoła. Z myślą o turystach przygotowano tam około 2 km ścieżek spacerowych ...
Malowniczy przełom Piekielnego Potoku, na niektórych mapach i opisach zwany Tatarskim Okopem, Doliną Piekielnego Potoku lub przełom potoku Piekielnik z kilkoma punktami widokowymi, znajdującymi się około 25 m nad strumieniem. Na południowym brzegu, na powierzchni ponad 4 ha znajdują się pozostałości obronnego grodziska z IX-X w. Ostatnim sensacyjnym odkryciem było tu odnalezienie prawdopodobnie najstarszego na ziemiach polskich kościoła. Z myślą o turystach przygotowano tam około 2 km ścieżek spacerowych z punktami widokowymi. Żródło
Gilowskie założenie obronne wiązać można z przypadającą najpewniej w końcu IX w. militarną akcją zbrojną podjętą przez Wielkie Morawy, w której wyniku bezpośrednio z Moraw lub ze wschodnich Czech przez Ziemię Kłodzką wkroczyła na dolnośląskie przedpole Sudetów drużyna, której siedzibą stał się gród w Gilowie. Obiekt ten zapewne nie był jedynym na Dolnym Śląsku grodem założonym z inicjatywy wielkomorawskiej. W Gilowie został odkryty tygiel odpowiadający swą wielkością i formą jubilerskim tyglom odlewniczym znanym ze stanowisk wielkomorawskich i czeskich. Po przeprowadzeniu badań specjalistycznych okazało się jednak, że mógł być raczej wykorzystywany do produkcji ozdób szklanych. Dosyć duża liczba znalezionych przedmiotów wielkomorawskich m.in. dwa bązowe gombiki i ołowiana lunula, najczęściej znacznie odbiega od rozpoznanej na Morawach. Jedyny elitarny gilowski zabytek to zdobiona ażurowymi okładzinami brzytwa, znacznie przewyższająca poziomem i jakością wykonania wielkomorawskie odpowiedniki. Zdeformowana misa typu śląskiego, wchodząca w skład drugiego skarbu z Gilowa, stanowi ważki argument w dyskusji nad pieniężnym charakterem tych przedmiotów w IX-X w. Obszar Sudetów, przez który przebiegały ważne transeuropejskie szlaki handlowe, przyjmował z zewnątrz różnego rodzaju impulsy kulturowe, trafiające tam w różnym czasie i w różnym natężeniu.
Niewiele wskazuje, aby przed połową IX w. istniały ożywione kontakty między obszarem północnej części Sudetów, a ośrodkami naddunajskimi. Związki Dolnego Śląska z Wielkimi Morawami, do niedawna kwestionowane przez wielu archeologów i historyków, dziś wydają się być znacznie czytelniejsze i silniejsze niż relacje tych ziem z innymi wczesnośredniowiecznymi centrami kulturowymi (wczesno- i późnokarolińskimi, czeskimi, wielkopolsko-kujawskimi i in.). Obraz ten jest oczywiście w znacznym stopniu rezultatem odkryć w Gilowie, na którym to stanowisku praktycznie wszystkie elementy kultury materialnej – plan założenia grodowego, wielkość, konstrukcje obronne, zabytki ruchome (ceramika, wyroby metalowe i kamienne) – noszą silne południowe piętno. Zabytki w typie wielkomorawskim odkrywano jeszcze na kilku innych dolnośląskich sudeckich stanowiskach (Niemcza, Stary Książ), jednak nigdzie nie tworzą tak licznego zespołu, jak w Gilowie. (za K.Jaworski "Wczesnośredniowieczne grodziska plemienne w Sudetach w VIII-X w.) W czasie II wojny na terenie "Obozu Tatarskiego" był letni obóz HJ. Funkcjonowały umywalnie - toalety, po których pozostały tylko fundamenty. A otoczenie grodziska było zagospodarowane, istniały schody, ścieżki, barierki, 3 mostki, poręcze, ławeczki, młyn wodny i tama przy drodze do Niemczy)
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1930-1940
  komentarze: 2
  Pocztówka z ok. 1940 roku. Piekielnik z widokiem na Niemczę.
 • Data: 2011-03-14
  komentarze: 0
  Widok z platformy widokowej http://wroclaw.hydral.com.pl/375647,foto.html ...
 • Data: 2011-03-14
  komentarze: 0
  Mała panorama skałki na południowym brzegu
 • Data: 2011-03-14
  komentarze: 0
  Dojście do punktu widokowego na północnym brzegu. Najbardziej ...
 • Data: 2011-03-14
  komentarze: 1
  Punkt widokowy na północnym brzegu. Na pierwszym planie wierzchołek ...
 • Data: 2011-03-14
  komentarze: 0
  Widok od grodziska na platformę widokową.
 • Data: 2011-03-14
  komentarze: 0
  Tablica informacyjna opisująca dolinę. Ustawiona przez Lokalną ...
 • Data: 2011-03-14
  komentarze: 0
  Panorama doliny Piekielnego potoku wykonana spod platformy widokowei ...
 • Data: 2011-03-14
  komentarze: 0
  Przejście od punktu widokowego trawersem nad urwiskiem, prowadzącym ...
 • Data: 2011-03-14
  komentarze: 0
  Wejście do doliny od Gilowa
 • Data: 2011-03-14
  komentarze: 0
  Pozostałości mostku lub progu spiętrzającego nad Piekielnym Potokiem.
 • Data: 2012-11-04
  komentarze: 0
  Pozostałości mostu lub jakiegoś urządzenia hydrotechnicznego (spiętrzanie ...
 • Data: 2012-11-04
  komentarze: 0
  Widok na północny brzeg.
 • Data: 2013-10-09
  komentarze: 3
  Tablica informacyjna .
 • Data: 2013-10-09
  komentarze: 1
  Jeden z wielu punktów widokowych które znajdują się na wysokości ...
 • Data: 2014-09-14
  komentarze: 0
  Jeden z punktów widokowych na południowym brzegu
 • Data: 2017-04-04
  komentarze: 0
  Tablica informacyjna.