MENU
Bielawa. Zbiornik Sudety. Wieża ujęć i wieża przelewowa.......... Wieża ujęć Głównym zadaniem zbiornika było awaryjne zaopatrzenie Bielawskich Zakładów Włókienniczych w wodę w okresach kryzysowych. Obecnie zbiornik pełni głównie funkcję rekreacyjną. .Sterowanie wodą na zbiorniku odbywa się poprzez instalacje i zasuwy zlokalizowane w wieży ujęć. W dolnej części wieży znajdują się dwa wloty upustów dennych Ø600 z wnękami do założenia zasuw remontowych i krat.Upusty denne umożliwiają sterowanie poziomem wody w zbiorniku w czasie zagrożenia powodziowego oraz w czasie prowadzenia prac remontowych na zbiorniku. Na trzech wyższych poziomach wykonane są wloty ujęcia wody do rurociągu grawitacyjnego, rozprowadzającego wody ze zbiornika.Wewnątrz wieży znajdują się na trzech poziomach pomosty stalowe, podpierające zasuwy wlotowe rurociągu grawitacyjnego. Na górnym pomoście wewnętrznym umieszczone są zawory kolumnowe do wszystkich zasuw w wieży. Konstrukcję wieży stanowi żelbetowa okrągła studnia o średnicy wewnętrznej 3,5 m i grubości ścian0,50 m. Całkowita wysokość wieży mierzona od poziomu fundamentów do górnego pomostu wynosi 14.50 m. Powyżej górnego pomostu znajduje się budka sterownicza,przykryta okrągłą płytą żelbetową, do której zamocowane zostały dwie szyny jezdne do ręcznych wciągarek roboczych, służących do remontu lub wymiany zasuw. Do ściany wewnętrznej przymocowana jest stalowa drabina łącząca wszystkie poziomy pomostów roboczych. Od strony zbiornika na wieży ujęć znajduje się pomost stalowy ogrodzony barierką. Na pomoście umieszczone są zawory kolumnowe do zasuw zamknięć upustów remontowych. Fundament wieży posadowiony jest na stalowych ścianach szczelnych ubezpieczających wieżę przed działaniem dużych sił poziomych, po-chodzących od obciążenia wieży pokrywą lodową. Na wieży rozmieszczona jest sieć reperów służących do obserwacji przemieszczeń pionowych i odchyleń....... Wieża przelewowa Normalny poziom piętrzenia wody w zbiorniku ustalony jest na poziomie335,00 m npm. Zabezpieczeniem,że poziom ten nie będzie przekroczony, jest wieża przelewowa z koroną przelewu na rzędnej 335,00 m npm. Wieża przelewowa wykonana jest w formie okrągłej studni żelbetowej o średnicy wewnętrznej 3,5 m i grubości ścian 0,5 m oraz wysokości 12,5 m. Wieża posadowiona została na stalowych ściankach szczelnych . Do wieży przelewowej wprowadzane są z wieży ujęć wloty dwóch rur Ø600 upustu dennego oraz wylot z odwodnienia wieży ujęć i odciążenia fundamentów wieży. Połączona jest ona z żelbetowym upustem dennym biegnącym pod zaporą. Na wieży przelewowej znajdują się repery do obserwacji przemieszczeń i odchyleń wieży.... źródło

Dodał: sawa° - Data: 2014-03-14 18:47:59 - Odsłon: 4325
14 marca 2014

Data: 2014:03:14 07:54:56   ISO: 160   Ogniskowa: 33 mm   Aparat: Panasonic DMC-GF3   Przysłona: f/8   Ekspozycja: 10/3200 s  


W latach 1969–1973 został zbudowany na potoku Brzęczek u podnóża Gór Sowich zbiornik wodny Sudety. Powstał poprzez ogrodzenie potoku Brzęczek od strony północnej, wschodniej i południowo-wschodniej łukową zaporą ziemną o długości 1211 m i o maksymalnej wysokości 15 m. Korpus zapory uszczelniony jest od strony odwodnej ekranem z płyt żelbetowych łączonych taśmą PCW. Ekran żelbetowy łączy się u podnóża skarpy z poziomym fartuchem z gliny o szerokości 12 m. Głównym zadaniem zbiornika było awaryjne zaopatrzenie Bielawskich Zakładów.W tym okresie była to największa inwestycja hydrotechniczna w południowo--zachodniej Polsce. Prace przygotowawcze, polegające na budowie kilku kilometrów dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu budowlanego oraz bazy lokalowej dla służb technicznych i bazy magazynowej dla sprzętu i materiałów udowlanych, trwały do połowy 1970 roku. Po tym okresie rozpoczęły się zasadnicze prace konstrukcyjno--budowlane, polegające na przygotowaniu złoża dla sypania zapory, konstruowaniu korpusu zapory, budowie urządzeń przelewowo-upustowych oraz budowie kanałów przerzutowych. Prace budowlane zostały zakończone w połowie 1973 roku. Pierwsze próbne napełnienie zbiornika rozpoczęto z roztopów wiosennych 1973 roku. Pełne napełnienie zbiornika uzyskano w 1974 roku. Od 1974 roku zbiornik w pełni zaspokajał zapotrzebowanie na wodę obu ówczesnych Zakładów Przemysłu Włókienniczego w Bielawie oraz pełnił funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Obecnie zbiornik pełni głównie funkcję rekreacyjną. Sterowanie wodą na zbiorniku odbywa się poprzez instalacje i zasuwy zlokalizowane w wieży ujęć Zlewnia zbiornika usytuowana jest w masywie Gór Sowich i składa się ze zlewni potoków Brzęczek, Bielawica i Rdzawa. W skład zbiornika wodnego Sudety wchodzą następujące obiekty i urządzenia:
1. Ujęcie na potoku Rdzawa
2. Kanał Rdzawa – Bielawica
3. Ujęcie na potoku Bielawica
4. Kanał Bielawica – Zbiornik
5. Zapora ziemna
6. Wieża ujęć
7. Wieża przelewowa
8. Przepust pod zaporą
9. Pomost służbowy
10. Rurociąg grawitacyjny
11. Wyspa na zbiorniku
12. Pomost na wyspę
13. Urządzenia kontrolno-pomiarowe.
źródło: Kazimierz Szczepaniak
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
Wrocław 2008
Link: PS. Dla dociekliwych, dostępne opracowanie pdf . Dużo ciekawych zdjęć rysunków technicznych i mapek. /SyG/

 • /foto/4249/4249434m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/4249/4249394m.jpg
  1966
 • /foto/6162/6162083m.jpg
  1970 - 1971
 • /foto/4629/4629547m.jpg
  1980
 • /foto/4236/4236774m.jpg
  1980 - 1989
 • /foto/5408/5408598m.jpg
  1981
 • /foto/5408/5408599m.jpg
  1981
 • /foto/7738/7738838m.jpg
  1982
 • /foto/4255/4255406m.jpg
  1985
 • /foto/4670/4670913m.jpg
  1988
 • /foto/4670/4670937m.jpg
  1988
 • /foto/4670/4670958m.jpg
  1988
 • /foto/4670/4670979m.jpg
  1988
 • /foto/7738/7738853m.jpg
  1990 - 2000
 • /foto/6447/6447541m.jpg
  1997 - 1999
 • /foto/17/17941m.jpg
  2004
 • /foto/4529/4529498m.jpg
  2007
 • /foto/4529/4529500m.jpg
  2007
 • /foto/4529/4529503m.jpg
  2007
 • /foto/4529/4529497m.jpg
  2007
 • /foto/167/167914m.jpg
  2007
 • /foto/4529/4529508m.jpg
  2007
 • /foto/4529/4529509m.jpg
  2007
 • /foto/174/174320m.jpg
  2007
 • /foto/174/174321m.jpg
  2007
 • /foto/440/440605m.jpg
  2008
 • /foto/299/299082m.jpg
  2009
 • /foto/4875/4875484m.jpg
  2009
 • /foto/4875/4875489m.jpg
  2009
 • /foto/7739/7739087m.jpg
  2010
 • /foto/7739/7739088m.jpg
  2010
 • /foto/7739/7739089m.jpg
  2010
 • /foto/7739/7739090m.jpg
  2010
 • /foto/7739/7739091m.jpg
  2010
 • /foto/7739/7739092m.jpg
  2010
 • /foto/7739/7739093m.jpg
  2010
 • /foto/7739/7739094m.jpg
  2010
 • /foto/445/445356m.jpg
  2010
 • /foto/445/445357m.jpg
  2010
 • /foto/440/440747m.jpg
  2010
 • /foto/3565/3565327m.jpg
  2010
 • /foto/3573/3573566m.jpg
  2010
 • /foto/3573/3573567m.jpg
  2010
 • /foto/3684/3684141m.jpg
  2010
 • /foto/3684/3684142m.jpg
  2010
 • /foto/3565/3565325m.jpg
  2010
 • /foto/445/445024m.jpg
  2012
 • /foto/4426/4426050m.jpg
  2012
 • /foto/4428/4428388m.jpg
  2012
 • /foto/7317/7317861m.jpg
  2013
 • /foto/7317/7317862m.jpg
  2013
 • /foto/7317/7317863m.jpg
  2013
 • /foto/3847/3847737m.jpg
  2013
 • /foto/3848/3848573m.jpg
  2013
 • /foto/3847/3847712m.jpg
  2013
 • /foto/3847/3847734m.jpg
  2013
 • /foto/3867/3867602m.jpg
  2013
 • /foto/3968/3968632m.jpg
  2013
 • /foto/3968/3968637m.jpg
  2013
 • /foto/3968/3968638m.jpg
  2013
 • /foto/3968/3968639m.jpg
  2013
 • /foto/3968/3968640m.jpg
  2013
 • /foto/3968/3968642m.jpg
  2013
 • /foto/3968/3968645m.jpg
  2013
 • /foto/3968/3968647m.jpg
  2013
 • /foto/7346/7346053m.jpg
  2014
 • /foto/4494/4494689m.jpg
  2014
 • /foto/4494/4494695m.jpg
  2014
 • /foto/4495/4495375m.jpg
  2014
 • /foto/5794/5794081m.jpg
  2014
 • /foto/5794/5794082m.jpg
  2014
 • /foto/5794/5794083m.jpg
  2014
 • /foto/7356/7356143m.jpg
  2014
 • /foto/7356/7356144m.jpg
  2014
 • /foto/7357/7357624m.jpg
  2014
 • /foto/7357/7357627m.jpg
  2014
 • /foto/7357/7357645m.jpg
  2014
 • /foto/7359/7359386m.jpg
  2014
 • /foto/4508/4508312m.jpg
  2014
 • /foto/4510/4510684m.jpg
  2014
 • /foto/4793/4793852m.jpg
  2014
 • /foto/4794/4794313m.jpg
  2014
 • /foto/4794/4794316m.jpg
  2014
 • /foto/4795/4795817m.jpg
  2014
 • /foto/4795/4795818m.jpg
  2014
 • /foto/4796/4796399m.jpg
  2014
 • /foto/4796/4796400m.jpg
  2014
 • /foto/4796/4796414m.jpg
  2014
 • /foto/4821/4821834m.jpg
  2014
 • /foto/4821/4821836m.jpg
  2014
 • /foto/4821/4821839m.jpg
  2014
 • /foto/4821/4821850m.jpg
  2014
 • /foto/4822/4822150m.jpg
  2014
 • /foto/4823/4823695m.jpg
  2014
 • /foto/4823/4823711m.jpg
  2014
 • /foto/4862/4862902m.jpg
  2014
 • /foto/4862/4862907m.jpg
  2014
 • /foto/5320/5320022m.jpg
  2014
 • /foto/5031/5031167m.jpg
  2014
 • /foto/5031/5031188m.jpg
  2014
 • /foto/5031/5031192m.jpg
  2014
 • /foto/5249/5249039m.jpg
  2015
 • /foto/5330/5330303m.jpg
  2015
 • /foto/5340/5340440m.jpg
  2015
 • /foto/6498/6498204m.jpg
  2015
 • /foto/5494/5494796m.jpg
  2015
 • /foto/5494/5494856m.jpg
  2015
 • /foto/5496/5496941m.jpg
  2015
 • /foto/5498/5498080m.jpg
  2015
 • /foto/5587/5587436m.jpg
  2015
 • /foto/5587/5587460m.jpg
  2015
 • /foto/5587/5587467m.jpg
  2015
 • /foto/7750/7750557m.jpg
  2015
 • /foto/5588/5588762m.jpg
  2015
 • /foto/5595/5595282m.jpg
  2015
 • /foto/5595/5595284m.jpg
  2015
 • /foto/5595/5595796m.jpg
  2015
 • /foto/5725/5725942m.jpg
  2015
 • /foto/5758/5758137m.jpg
  2015
 • /foto/5758/5758138m.jpg
  2015
 • /foto/5758/5758142m.jpg
  2015
 • /foto/5790/5790307m.jpg
  2015
 • /foto/5791/5791605m.jpg
  2015
 • /foto/5791/5791608m.jpg
  2015
 • /foto/5791/5791620m.jpg
  2015
 • /foto/5791/5791627m.jpg
  2015
 • /foto/6125/6125935m.jpg
  2016
 • /foto/6125/6125941m.jpg
  2016
 • /foto/6125/6125955m.jpg
  2016
 • /foto/6217/6217747m.jpg
  2016
 • /foto/6217/6217749m.jpg
  2016
 • /foto/6217/6217750m.jpg
  2016
 • /foto/6217/6217751m.jpg
  2016
 • /foto/6217/6217752m.jpg
  2016
 • /foto/6217/6217753m.jpg
  2016
 • /foto/6217/6217754m.jpg
  2016
 • /foto/6226/6226459m.jpg
  2016
 • /foto/6227/6227896m.jpg
  2016
 • /foto/6227/6227897m.jpg
  2016
 • /foto/6227/6227898m.jpg
  2016
 • /foto/6322/6322284m.jpg
  2016
 • /foto/6361/6361136m.jpg
  2016
 • /foto/6361/6361144m.jpg
  2016
 • /foto/6361/6361145m.jpg
  2016
 • /foto/6361/6361166m.jpg
  2016
 • /foto/6367/6367236m.jpg
  2016
 • /foto/6379/6379751m.jpg
  2016
 • /foto/6379/6379768m.jpg
  2016
 • /foto/6379/6379771m.jpg
  2016
 • /foto/6389/6389669m.jpg
  2016
 • /foto/6389/6389672m.jpg
  2016
 • /foto/6389/6389914m.jpg
  2016
 • /foto/6389/6389934m.jpg
  2016
 • /foto/6391/6391945m.jpg
  2016
 • /foto/6924/6924268m.jpg
  2017
 • /foto/6627/6627251m.jpg
  2017
 • /foto/6707/6707608m.jpg
  2017
 • /foto/6707/6707609m.jpg
  2017
 • /foto/6707/6707641m.jpg
  2017
 • /foto/7354/7354336m.jpg
  2018
 • /foto/7354/7354854m.jpg
  2018
 • /foto/7360/7360694m.jpg
  2018
 • /foto/7360/7360695m.jpg
  2018
 • /foto/7360/7360723m.jpg
  2018
 • /foto/7360/7360724m.jpg
  2018
 • /foto/7657/7657689m.jpg
  2018
 • /foto/7657/7657737m.jpg
  2018
 • /foto/7777/7777178m.jpg
  2019
 • /foto/7777/7777188m.jpg
  2019
 • /foto/7778/7778106m.jpg
  2019
 • /foto/7778/7778107m.jpg
  2019
 • /foto/7779/7779429m.jpg
  2019
 • /foto/7779/7779430m.jpg
  2019
 • /foto/7755/7755739m.jpg
  2019
 • /foto/7755/7755740m.jpg
  2019
 • /foto/7757/7757049m.jpg
  2019
 • /foto/7757/7757050m.jpg
  2019
 • /foto/8070/8070248m.jpg
  2019
 • /foto/8070/8070255m.jpg
  2019
 • /foto/8070/8070312m.jpg
  2019
 • /foto/8071/8071967m.jpg
  2019
 • /foto/8071/8071993m.jpg
  2019
 • /foto/8071/8071999m.jpg
  2019
 • /foto/8072/8072008m.jpg
  2019
 • /foto/8072/8072010m.jpg
  2019
 • /foto/8072/8072022m.jpg
  2019
 • /foto/8072/8072025m.jpg
  2019
 • /foto/8100/8100214m.jpg
  2019
 • /foto/8125/8125982m.jpg
  2019
 • /foto/8131/8131436m.jpg
  2019
 • /foto/8131/8131438m.jpg
  2019
 • /foto/8140/8140997m.jpg
  2019

sawa°

Poprzednie: Jezioro Bielawskie
Ośrodek wczasowo-wypoczynkowy Sudety
Strona Główna Następne: Zabytki ruchome


Zed – Administrator | 2014-03-14 20:23:09
Świetne ujęcie, widać jak ta wieża bez wody niszczeje:(((
sawa | 2014-03-14 20:53:34
Dziękuję :)