MENU
Dzierżoniów i okolice (schroniska: Sowa i Siedmiu Elektorów, wzniesienie Żmij oraz dwa wodospady) na widokówce z przełomu wieków.

Dodał: apocalipsis° - Data: 2013-05-31 11:10:36 - Odsłon: 9388
Rok 1900


Narastający ruch turystyczny w Górach Sowich przyczynił się pod koniec XIX w. do powstania pierwszych schronisk w obrębie tego pasma górskiego. Pierwszymi były schroniska na Przełęczy Jugowskiej (Zimmer-mannsbaude 1894 r.) i na Przełęczy Walimskiej (Siebenkurfürstenbaude -1896). Uruchomienia podobnego obiektu podjęła się również Federacja Towarzystw Górskich przy Sowie (Verband der Gebirgsvereine an der Eule).
Wydaje się, iż projekt budowy schroniska pojawił się niespodziewanie, a pomysłodawcą był przewodniczący walimskiego Towarzystwa Sowiogórskiego (Eulengebirgsverein), fabrykant Karl Wiesen. Dnia 14 VII 1895 r. Podczas odbywanego w Walimiu zebrania federacji przekazał on na ten cel zakupiony przez siebie grunt (11 mórg) w górnej części Sowy, przysiółka Sokolca. Jego decyzja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zebranych. Schronisko miało kosztować 7000 marek, a pieniądze zamierzano zebrać z dobrowolnych składek, poprzez sprzedaż papierów wartościowych, jak też przez zaciągniecie pożyczki hipotecznej.
Obiekt został uruchomiony 11 IV 1897 r., czego niestety nie dożył inicjator całego zamierzenia. Schronisko "Eulenbaude" miała początkowo prosty kształt. Na kamiennej podmurówce umieszczono drewniany budynek nakryty dwuspadowym dachem. W jego wnętrzu znajdowały się dwie sale gościnne, w tym jedna związkowa, oraz jeden duży i cztery małe pokoje noclegowe, w których umieszczono 8 łóżek. Obiekt posiadał znakomitą lokalizację (880 m n.p.m.), ponieważ był oddalony od szczytu Wielkiej Sowy jedynie około 15 minut marszu. Schronisko w pierwszym roku swojego istnienia czynne było do jesieni. W jednym z kolejnych lat przekształcono je w obiekt funkcjonujący cały rok. Miało to związek z coraz modniejszym w tym czasie narciarstwem. W 1898 r. został otwarty także bufet.
Wzniesienie schroniska była bodaj pierwszym tak trudnym zadaniem stojącym przed Federacją Towarzystw Górskich przy Sowie. Wiązały się z tym pewne problemy finansowe. Dla pokrycia kosztów budowy wyemitowano 1000 papierów wartościowych o nominale 5 marek, których obsługa zajmowała uwagę organizacji przez szereg kolejnych lat. Zaciągnięto również pożyczkę, którą pomogła spłacić wdowa Katharina Wiesen z Walimia, przeznaczając na ten cel w 1899 r. 4000 marek. Wliczając liczne darowizny, schronisko musiało pochłonąć wiele ponad 12.000 marek, czyli blisko dwukrotnie więcej niż wstępnie zakładano. W 1903 r. federacja zakupiła od Hansa Wiesena, syna zmarłego wcześniej Karla Wiesena, działkę Sowa nr 1, za co zapłacono 500 marek. Grunt ten przyłączono do działki schroniska, której powierzchnia wynosiła od tego czasu łącznie 4,472 ha.
Prace przy schronisku "Eulenbaude" prowadzone były nieprzerwanie i systematycznie. Najpierw potrzebne były okiennice i ocieplenie ścian. W 1900 r. wspominano o oprowadzeniu wody, instalacji piorunochronu, szalowaniu ścian deskami itp. Kolejne lata to reparacje dachu, komina, okien i bezowocne poszukiwania studni. Do poważniejszej przebudowy doszło w 1910 r., kiedy obiekt znacząco powiększono poprzez dobudowanie oszklonego pomieszczenia. Decyzja została podjęta w 1909 r., ponieważ, jak to motywowano, skromne schronisko nie było w stanie obsłużyć wzrastającego ruchu turystycznego. Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono około 8500 marek. Dalsze prace przy rozbudowie przerwał pożar z 18 II 1914 r., który spowodował straty oszacowane na 20.000 marek. Firmy ubezpieczeniowe pokryły 12.000 marek, a pozostałe koszty spadły na federację.
Sprawami schroniska administrowało Towarzystwo Sowiogórskie z Dzierżoniowa, jego prowadzeniem zajmowali się zaś dzierżawcy. Pierwszym miał być niejaki Goebel, drugim Vogel, który odszedł w 1900 r. Jego następcą został Carl Barwarnietz, po którym przyszedł Paul Grunwald. Sytuacja schroniska ustabilizowała się, gdy dzierżawcą został Fritz Nikolaus. Prowadził on obiekt od 1915 r. do 30 IX 1940 r., ciesząc się dużą sławą wśród turystów.
W okresie międzywojennym schronisko „Eulenbaude” wymagało dalszej rozbudowy i modernizacji, co wynikało z rosnących oczekiwań turystów. Już w 1923 r., mimo niepewnej sytuacji gospodarczej, oszklono werandę i zbudowano toalety. Kolejne lata przyniosły między innymi doprowadzenie elektryczności, budowę kolejnej werandy i murowanej altany. Ponawiane były remonty pomieszczeń, a w 1929 r. pomalowano elewację. W okresie międzywojennym schronisko posiadało centralne ogrzewanie i bieżącą wodę, ale odpowiednie instalacje powstały zapewne wcześniej. W 1930 r. cały obiekt wyceniany był na sumę 50.000 marek.
Większość osób wędrujących po górach nie była nastawiona na poważniejsze trudy. Wyjazdy w góry przypominał raczej spacery, których celem był najczęściej jakiś lokal. Ówczesne sudeckie schroniska nastawione były zatem raczej na obsługę osób chcących się w nich posilić i ugasić pragnienie, niż na wędrowców szukających noclegu. Nie znaczy to oczywiście, by schroniska te nie posiadały miejsc noclegowych, tyle że stosunek ilościowy pomiędzy nimi i miejscami gastronomicznymi wskazywał wyraźnie, na jakich klientów zwracało się najwięcej uwagi. Reguła ta znakomicie pasuje do schroniska „Eulenbaude”, w części gastronomicznej, którego znajdowało się około 300 miejsc, gdy liczba miejsc noclegowych wahała się w tym czasie od 11 do 16 łóżek.
Po drugiej wojnie światowej schronisko zastało przejęte przez Fundusz Wczasów Pracowniczych, który przekształcił je w Dom Wczasowy „Marysieńka”. Obiekt przetrwał w ten sposób do naszych czasów i po remoncie przez obecnych gospodarzy został niedawno ponownie otwarty dla turystów. Warto wstąpić do niego w ramach wędrówki na Wielką Sowę. Stojąca na jej szczycie wieża widokowa stanowi inny przykład działalności wspomnianej federacji, a oba obiekty wzajemnie się uzupełniają, źródło:

 • /foto/3229/3229147m.jpg
  1897
 • /foto/3231/3231676m.jpg
  1897
 • /foto/7215/7215974m.jpg
  1897
 • /foto/110/110556m.jpg
  1897 - 1900
 • /foto/192/192882m.jpg
  1897 - 1905
 • /foto/3229/3229128m.jpg
  1898
 • /foto/3229/3229136m.jpg
  1898
 • /foto/3230/3230951m.jpg
  1898
 • /foto/4338/4338774m.jpg
  1898
 • /foto/3228/3228125m.jpg
  1898 - 1901
 • /foto/3230/3230954m.jpg
  1899
 • /foto/6930/6930760m.jpg
  1899
 • /foto/3229/3229129m.jpg
  1900
 • /foto/5815/5815057m.jpg
  1900 - 1901
 • /foto/203/203503m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/3843/3843600m.jpg
  1902
 • /foto/4642/4642971m.jpg
  1902
 • /foto/3228/3228134m.jpg
  1902 - 1904
 • /foto/3229/3229153m.jpg
  1902 - 1904
 • /foto/3637/3637279m.jpg
  1903
 • /foto/3582/3582330m.jpg
  1904
 • /foto/3229/3229151m.jpg
  1905
 • /foto/58/58254m.jpg
  1905
 • /foto/41/41900m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/3590/3590633m.jpg
  1906
 • /foto/3228/3228135m.jpg
  1907
 • /foto/4564/4564995m.jpg
  1907
 • /foto/3320/3320915m.jpg
  1907 - 1910
 • /foto/3590/3590302m.jpg
  1908
 • /foto/3789/3789948m.jpg
  1909 - 1910
 • /foto/448/448021m.jpg
  1910
 • /foto/3569/3569901m.jpg
  1910
 • /foto/3590/3590287m.jpg
  1910
 • /foto/217/217350m.jpg
  1910 - 1911
 • /foto/217/217648m.jpg
  1910 - 1911
 • /foto/362/362450m.jpg
  1910 - 1912
 • /foto/273/273105m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/7048/7048202m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/41/41899m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/8200/8200763m.jpg
  1910 - 1917
 • /foto/41/41902m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/299/299562m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/60/60380m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/3228/3228122m.jpg
  1911
 • /foto/3228/3228129m.jpg
  1911
 • /foto/3235/3235346m.jpg
  1911
 • /foto/3569/3569902m.jpg
  1911
 • /foto/3590/3590300m.jpg
  1911
 • /foto/3455/3455209m.jpg
  1912
 • /foto/3599/3599081m.jpg
  1912
 • /foto/3599/3599087m.jpg
  1912
 • /foto/6944/6944424m.jpg
  1912
 • /foto/3590/3590297m.jpg
  1912 - 1913
 • /foto/4401/4401200m.jpg
  1912 - 1913
 • /foto/41/41898m.jpg
  1912 - 1915
 • /foto/7785/7785752m.jpg
  1912 - 1915
 • /foto/6551/6551451m.jpg
  1914 - 1916
 • /foto/7157/7157937m.jpg
  1915
 • /foto/360/360719m.jpg
  1915 - 1920
 • /foto/4738/4738691m.jpg
  1918
 • /foto/4992/4992645m.jpg
  1918 - 1923
 • /foto/183/183323m.jpg
  1919
 • /foto/3228/3228132m.jpg
  1920
 • /foto/3590/3590289m.jpg
  1920
 • /foto/3661/3661838m.jpg
  1920
 • /foto/183/183325m.jpg
  1920 - 1923
 • /foto/6420/6420846m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4795/4795508m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/256/256250m.jpg
  1923 - 1925
 • /foto/8480/8480985m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/3569/3569903m.jpg
  1926
 • /foto/3569/3569904m.jpg
  1926
 • /foto/3590/3590291m.jpg
  1926
 • /foto/3376/3376381m.jpg
  1928
 • /foto/3569/3569905m.jpg
  1929
 • /foto/3590/3590629m.jpg
  1929
 • /foto/209/209443m.jpg
  1930
 • /foto/3230/3230971m.jpg
  1930
 • /foto/3590/3590308m.jpg
  1930
 • /foto/3590/3590632m.jpg
  1930
 • /foto/3598/3598453m.jpg
  1930
 • /foto/5143/5143026m.jpg
  1930
 • /foto/3594/3594329m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6023/6023521m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6339/6339694m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/7785/7785545m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/6225/6225839m.jpg
  1930 - 1938
 • /foto/4202/4202006m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/4790/4790703m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5226/5226460m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7155/7155701m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/3944/3944756m.jpg
  1931
 • /foto/3944/3944761m.jpg
  1931
 • /foto/6280/6280382m.jpg
  1931
 • /foto/6471/6471457m.jpg
  1931
 • /foto/3569/3569906m.jpg
  1932
 • /foto/3769/3769724m.jpg
  1932
 • /foto/3834/3834817m.jpg
  1933
 • /foto/201/201165m.jpg
  1933 - 1945
 • /foto/384/384070m.jpg
  1935
 • /foto/3231/3231040m.jpg
  1935
 • /foto/3569/3569907m.jpg
  1935
 • /foto/3582/3582331m.jpg
  1935
 • /foto/6835/6835858m.jpg
  1935
 • /foto/8863/8863751m.jpg
  1935
 • /foto/305/305418m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/394/394517m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/3262/3262067m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/4602/4602276m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/5150/5150223m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/8348/8348170m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/4506/4506270m.jpg
  1935 - 1945
 • /foto/5839/5839025m.jpg
  1936 - 1940
 • /foto/3569/3569908m.jpg
  1937
 • /foto/3235/3235348m.jpg
  1938
 • /foto/8126/8126179m.jpg
  1938 - 1942
 • /foto/3569/3569913m.jpg
  1940
 • /foto/3590/3590635m.jpg
  1940
 • /foto/7211/7211967m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/3230/3230975m.jpg
  1941
 • /foto/3844/3844560m.jpg
  1941
 • /foto/3570/3570889m.jpg
  1942
 • /foto/3569/3569926m.jpg
  1943
 • /foto/6366/6366194m.jpg
  1944
 • /foto/343/343123m.jpg
  1950 - 1955
 • /foto/9163/9163288m.jpg
  1956 - 1966
 • /foto/9011/9011220m.jpg
  1962 - 1965
 • /foto/305/305449m.jpg
  1963 - 1966
 • /foto/7596/7596933m.jpg
  1978 - 1980
 • /foto/41/41930m.jpg
  2004
 • /foto/3237/3237084m.jpg
  2005
 • /foto/3237/3237085m.jpg
  2005
 • /foto/3237/3237087m.jpg
  2005
 • /foto/62/62013m.jpg
  2005
 • /foto/62/62014m.jpg
  2005
 • /foto/3236/3236860m.jpg
  2006
 • /foto/3236/3236863m.jpg
  2006
 • /foto/67/67570m.jpg
  2006
 • /foto/3237/3237170m.jpg
  2007
 • /foto/316/316134m.jpg
  2008
 • /foto/316/316135m.jpg
  2008
 • /foto/3796/3796178m.jpg
  2009
 • /foto/3237/3237089m.jpg
  2010
 • /foto/3237/3237090m.jpg
  2010
 • /foto/333/333005m.jpg
  2010
 • /foto/334/334919m.jpg
  2010
 • /foto/409/409601m.jpg
  2011
 • /foto/416/416603m.jpg
  2011
 • /foto/434/434356m.jpg
  2012
 • /foto/3228/3228387m.jpg
  2012
 • /foto/3228/3228388m.jpg
  2012
 • /foto/3428/3428160m.jpg
  2012
 • /foto/3948/3948657m.jpg
  2013
 • /foto/4658/4658638m.jpg
  2013
 • /foto/4658/4658640m.jpg
  2013
 • /foto/4658/4658644m.jpg
  2013
 • /foto/4658/4658650m.jpg
  2013
 • /foto/4658/4658652m.jpg
  2013
 • /foto/4658/4658656m.jpg
  2013
 • /foto/4824/4824046m.jpg
  2014
 • /foto/4914/4914419m.jpg
  2014
 • /foto/4914/4914435m.jpg
  2014
 • /foto/5004/5004527m.jpg
  2014
 • /foto/5004/5004528m.jpg
  2014
 • /foto/5004/5004529m.jpg
  2014
 • /foto/5004/5004530m.jpg
  2014
 • /foto/5658/5658767m.jpg
  2015
 • /foto/6019/6019869m.jpg
  2016
 • /foto/6088/6088064m.jpg
  2016
 • /foto/6410/6410673m.jpg
  2016
 • /foto/6410/6410674m.jpg
  2016
 • /foto/6410/6410677m.jpg
  2016
 • /foto/6410/6410678m.jpg
  2016
 • /foto/6410/6410679m.jpg
  2016
 • /foto/6483/6483650m.jpg
  2017
 • /foto/6485/6485569m.jpg
  2017
 • /foto/6485/6485650m.jpg
  2017
 • /foto/8403/8403031m.jpg
  2019
 • /foto/8661/8661853m.jpg
  2019
 • /foto/9014/9014855m.jpg
  2019
 • /foto/8383/8383350m.jpg
  2019
 • /foto/8814/8814247m.jpg
  2020

Zbiory własne

Poprzednie: Budynek warsztatowo-wystawowy Strona Główna Następne: ul. Młyńska