MENU
Oryginalna metka z kompletu pościeli wyprodukowanej w zakładzie.

Dodał: stap° - Data: 2023-08-06 08:06:20 - Odsłon: 143
październik 1987


Po zakończeniu działań wojennych powiat dzierżoniowski znalazł się pod wojskową administracją Armii Czerwonej. 10 października 1945 roku strona polska oficjalnie powołała Południowo Śląskie Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego w Dzierżoniowie ZPB. Proces przejmowania zakładów przemysłowych w powiecie dzierżoniowskim z rąk radzieckich przez ZPB rozpoczęto dopiero w sierpniu 1945 roku. W momencie zakończenia II wojny światowej polski przemysł włókienniczy zgrupowany był przede wszystkim w Łódzkim Okręgu Przemysłowym. To właśnie tutaj na początku lutego 1945 r. powstał Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego, kierujący poprzez powstałe później Dyrekcje Branżowe. 10 października1945 r. powołano Południowo - Ślaskie Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego w Dzierżoniowie (ZPB), które swoim działaniem obejmowało powiaty: dzierżoniowski, ząbkowicki, nyski, bystrzycki. kłodzki i wałbrzyski. W lutym 1946 r. po skomasowaniu mniejszych zakładów oraz wydzieleniu i podporządkowaniu Łódzkiej Dyrekcji Przemysłu Bawełnianego bielawskich zakładów "Dieriga" wraz z oddziałem produkcyjnym w Kudowie Zakrze, Zjednoczeniu Przemysłu Bawełnianego w Dzierżoniowie podlegało 28 zakładów włókienniczych (18 tkalni, 12 przędzalni) oraz trzy farbiarnie. Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego zostało zlikwidowane z dniem 1 stycznia 1947 r. Po zakończeniu działalności Zjednoczenia, większość podległych wcześniej zakładów rozpoczęła samodzielne funkcjonowanie, podlegające organizacyjnie Centralnemu Zarządowi Przemysłu Włókienniczego, a nastepnie Centralnemu Zarządowi Przemysłu Bawełnianego (od 1952 r. Centralny Zarząd Przemysłu Bawełnianego - Południe) ... (opracowane na podstawie "Organizacja i działalność Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego w Dzierżoniowie w latach 1945 - 1947" Bartosz Grogorcewicz w Rocznik Dzierżoniowski 2007). Rok 1947 zamknął okres rozdrobnienia, a jednocześnie otworzył okres scalania i zrastania się poszczególnych drobnych i większych zakładów włókienniczych, najpierw w dwa a potem w jedno przedsiębiorstwo. I tak 1 stycznia 1965 roku połączono BZPB im "Dąbrowszczaków" w Bielawie z PZPB w Pieszycach w jedno przedsiębiorstwo o nazwie Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. "Dąbrowszczaków " (w 1975 r. dodano do nazwy słowo "BIELTEX", które wkrótce stało się powszechnie używanym, właściwie jedynym używanym słowem dotyczącym firmy, podobnie stało sie z "Bielbaw"-em i "Bester"-em) z siedzibą w Bielawie ul. Wolności 22/24 jako dużą i wewnętrznie skooperowaną jednostkę. Zmieniła się struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, która teraz składała się z 12 zakładów produkcyjnych w trzech miejscowościach: w Bielawie, Pieszycach i Kamionkach. W ten sposób "Bieltex" stał się jednym z największych przedsiębiorstw włókienniczych Dolnego Śląska i kraju.
Oddziały (zakłady) wyodrębnione terytorialnie wg Leksykon przemysłu Dolnego Śląska Jerzy Białowąs, Mścisław Machnicki Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Wrocław 1969:
ZAKŁAD I - BIELAWA, ul. Wolności 22/24
ZAKŁAD II - BIELAWA, Przędzalnia Odpadkowa "E" ul. Wolności 67 , Tkalnia Mechaniczna "B" ul. Tkacka 17 ....
ZAKŁAD III - BIELAWA, Przędzalnia Średnioprzędna "B" ul. 1 Maja 23
ZAKŁAD IV - BIELAWA, Wykończalnia, Administracja, ul. Ostroszowicka
ZAKŁAD V - BIELAWA, Przędzalnia Średnioprzędna ul. Waryńskiego
ZAKŁAD VI - KAMIONKI ul. Górska 12
ZAKŁAD VII - PIESZYCE ul. Kopernika 137
ZAKŁAD VIII - PIESZYCE ul. Zamkowa 71
ZAKŁAD IX - PIESZYCE ul. Kopernika 85
ZAKŁAD X - PIESZYCE ul 9 Maja 3
ZAKŁAD XI - PIESZYCE ul. Kościuszki 15
ZAKŁAD XII - PIESZYCE ul. Świdnicka 33
Na skutek zmian społeczno-gospodarczych po roku 1989, miało miejsce załamanie w przemyśle włókienniczym nie tylko w Bielawie, ale i w całym kraju.2 największe zakłady – „Bielbaw” i „Bieltex”, które w najlepszym okresie zatrudniały w sumie ponad 13.000 pracowników – w pierwszej dekadzie XXI wieku zakończyły swoją działalność. Konsekwencją tych zjawisk jest degradacja obszarów funkcjonalnie powiązanych z upadłymi zakładami włókienniczymi.

Pod adresem Bielawa ul. Wolności 22/24 funkcjonowała przed wojną firma tekstylna "Mayer - Kaufmann AG" do której należała tkalnia mechaniczna o napędzie zbiorowym, tkalnia mechaniczna o napędzie indywidualnym oraz kotłownia i warsztaty pomocnicze, przy ul. Żeromskiego zaś przędzalnia średnioprzędna . Ten zespół oddziałów zwano często "Emką Dolną. "Emka Górna" to przędzalnia średnioprzędna wraz z kotłownią, która mieściła się w Bielawie Górnej przy ulicy Waryńskiego 22. Firma "Mayer - Kaufmann AG" produkowała przędzę bawełnianą i tkaniny surowe. Ten rodzaj produkcji utrzymywała się aż do lipca 1943 roku, kiedy to zakład przestawiono na produkcję zbrojeniową (części do samolotów i łodzi podwodnych) prowadzoną przez koncern Kruppa. Po wojnie był to Zakład I BZPB "Bieltex" który prowadził do końca działalność (tkalnia, zarząd i administracja, magazyny, hurtownia i sklep fabryczny, transport). W marcu 2005 roku w tętniącej niegdyś życiem tkalni "Bieltex"-u zamilkły ostatnie krosna. Był to koniec BZPB "Bieltex" (opracowane na podstawie książki "Bielawskie Bawełny Blaski i Cienie" Krzysztof Pludro)

 • /foto/6517/6517809m.jpg
  1960
 • /foto/5421/5421432m.jpg
  1969
 • /foto/6539/6539634m.jpg
  1992
 • /foto/6539/6539639m.jpg
  1992
 • /foto/9385/9385386m.jpg
  2009
 • /foto/4569/4569685m.jpg
  2014
 • /foto/5409/5409860m.jpg
  2015
 • /foto/5411/5411785m.jpg
  2015
 • /foto/5414/5414477m.jpg
  2015
 • /foto/5414/5414480m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012969m.jpg
  2015

Zbiory własne

Poprzednie: Kamienica nr 6 Strona Główna Następne: Gumin


stap | 2023-08-06 14:23:47
Dodam tylko, że tydzień temu rozpakowana z folii, wyprana i już służy. Jakość przednia. Trochę sobie poczekała :)